ORDIN nr. 29 din 18 februarie 2021pentru modificarea art. 39 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor și pentru modificarea art. 38 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 24 februarie 2021    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAlineatul (3) al articolului 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 28 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe timpul concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și al concediului de acomodare, cadrele militare primesc integral drepturile de echipament.  +  Articolul IIAlineatul (3) al articolului 38 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe timpul suspendării raporturilor de serviciu din inițiativa sau la cererea polițiștilor, aceștia nu beneficiază de drepturile de echipament. Prin excepție, pe timpul concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și al concediului de acomodare, polițiștii primesc integral drepturile de echipament.  +  Articolul IIICadrele militare și polițiștii aflați în concediu de acomodare la data intrării în vigoare a prezentului ordin beneficiază de drepturile de echipament începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 18 februarie 2021.Nr. 29.-----