DECIZIA nr. 3 din 2000privind soluţiile referitoare la aplicarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 17 august 2000    Comisia centrala fiscală a impozitelor directe, constituită în baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 173/2000, aproba soluţiile referitoare la aplicarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, aprobate în şedinţa din data de 30 iunie 2000.PreşedinteleComisiei centrale fiscalea impozitelor directe,Decebal Traian Remes,ministrul finanţelor  +  Anexa 1 SOLUŢIILEreferitoare la aplicarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri1. - (1) Persoanele juridice române, beneficiare ale unor lucrări de construcţii, de montaj, activităţi de supraveghere, consultanţa, de asistenţa tehnica şi ale altor activităţi similare executate de persoane juridice sau fizice străine nerezidente, au obligaţia sa înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri, care au ca obiect asemenea lucrări, la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române îşi au sediul, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului. (2) Pentru definirea unui şantier de construcţii sau a activităţilor referitoare la montaj, supraveghere, consultanţa, asistenţa tehnica şi a altor activităţi similare se va avea în vedere data începerii activităţii, coroborata cu datele din contractul ce se va inregistra la organul fiscal teritorial în a cărui raza persoana juridică română îşi are sediul şi cu alte informaţii ce probează începerea activităţii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe, care sunt într-o interdependenta directa cu primul contract ce a fost executat, se adauga la perioada care s-a consumat pentru realizarea contractului de baza.2. Persoanele juridice sau fizice străine nerezidente, care desfăşoară activitate în România prin intermediul unui sediu permanent sau al unei baze fixe (şantier de construcţii, de montaj, activităţi de supraveghere, de consultanţa, de asistenţa tehnica şi alte activităţi similare), au obligaţia să depună declaraţii de impunere la organul fiscal teritorial la care s-au înregistrat contractele respective la termenele stabilite de legislaţia fiscală română.3. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la pct. 1 alin. (1) şi (2) se sancţionează potrivit legii.-----