LEGE Nr. 102 din 21 septembrie 1992privind stema tarii şi sigiliul statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 24 septembrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Stema României  +  Articolul 1Stema României simbolizeaza statul român naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil şi se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare şi scutul mic. Scutul mare, pe albastru, are o acvila de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinînd în cioc o cruce ortodoxa din aur, în gheara dreapta o sabie, iar în gheara stinga un buzdugan. Pe pieptul acvilei se găseşte scutul mic sfertuit cu insitiune: a) în primul cartier este stema Tarii Româneşti: pe albastru, o acvila de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinînd în cioc o cruce ortodoxa de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta şi de o luna noua de aur la stînga; b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roşu, un cap de bour negru, însoţit de o stea de aur între coarne, cu cinci raze, de o roza cu cinci foi la dreapta şi de o luna conturata la stînga, ambele de argint; c) în cartierul trei este stema Banatului şi Olteniei: pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu doua deschideri boltite, din care iese un leu de aur ţinînd un palos în laba dreapta din faţa; d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramuresul şi Crisana: un scut tăiat de un briu roşu ingust; în partea superioară, pe albastru, o acvila neagra cu ciocul de aur, iesind din briul despartitor, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o luna de argint conturata la stînga; în partea inferioară, pe aur, şapte turnuri roşii, crenelate, dispuse pe doua rinduri, patru şi trei; e) în insitiune sînt reprezentate tinuturile Marii Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontati, cu cozile ridicate.  +  Articolul 2Stema României poate fi confectionata din orice material, poate fi reprodusa în culori, în alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale. Reprezentarea în alb-negru a stemei se face prin semnele convenţionale folosite în heraldica pentru desemnarea cromaticii: aur = puncte la egala distanta între ele; argint = spaţiu liber; roşu = linii verticale; albastru = linii orizontale; negru = linii verticale suprapuse pe linii orizontale. Dacă tehnica grafica nu permite reprezentarea conventionala, se poate utiliza redarea prin conturare. În cazul reprezentării convenţionale în alb-negru sau al redarii prin conturare, liniile care marcheaza contururile acvilei şi ale scutului exterior vor avea de doua ori lăţimea celorlalte linii din interiorul stemei.  +  Articolul 3Stema României, în culori, va fi asezata în sediile tuturor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale României în străinătate, precum şi în saloanele navelor sub pavilion românesc.  +  Articolul 4Stema României va fi reprodusa pe sigiliile autorităţilor publice, pe acte oficiale, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe moneda naţionala şi pe alte semne monetare emise de România, pe însemnele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, în condiţiile stabilite de Guvernul României.  +  Articolul 5Modelul original al stemei tarii este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul 2 Sigiliul statului  +  Articolul 6Sigiliul statului este însemnul suveranităţii naţionale şi garantează autenticitatea actelor statului.  +  Articolul 7Pe sigiliul statului este reprezentată stema tarii, cu România, în exerga, în partea inferioară.  +  Articolul 8Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe şi se aplică, potrivit dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, pe actele internaţionale încheiate de România.  +  Articolul 9Modelul original al sigiliului statului este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 10Autorităţile publice îşi pot elabora însemne heraldice şi sigilii proprii, în condiţiile legii. Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aproba de Guvern, la propunerea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldica şi Genealogie.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei legi sînt şi rămîn abrogate: Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 5 noiembrie 1968; Decretul nr. 510/ 1953 privind folosirea sigiliilor cu stema Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 23 decembrie 1953, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN------------------  +  Anexa 1Modelul original al stemei tarii  +  Anexa 2Modelul original al sigiliului statului