ORDIN nr. 540 din 31 iulie 2000pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2000
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 15 august 2000    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,în temeiul art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, şi al art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul II 2000, începând cu luna septembrie 2000 valoarea nominală indexata a unui tichet de masa, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua, alin. (4) şi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 28.000 lei.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu-------