HOTĂRÂRE nr. 4 din 17 februarie 2021privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Grupului mixt de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 18 februarie 2021  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă componența nominală și conducerea Grupului mixt de control parlamentar specializat al Europol, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 17 februarie 2021.Nr. 4.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Grupului mixt de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
  I. Membri titulari1. Florea Oana-Consuela, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Vela Ion Marcel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL, președinte3. Rodeanu Bogdan-Ionel, deputat, membru al Grupului parlamentar al Alianței USR-PLUS4. Roman Nicolae, deputat, membru al Grupului parlamentar al AURII. Membri supleanți1. Răducanu Sebastian, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Pecingină Gheorghe, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL3. Lőrincz Ștefan-Iulian, deputat, membru al Grupului parlamentar al Alianței USR-PLUS4. Badiu Georgel, deputat, membru al Grupului parlamentar al AUR
  -----