HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 februarie 2021privind validarea unui mandat de deputat
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2021    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere raportul Comisiei de validare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe validează mandatul de deputat al domnului Tobă Francisc, deputat ales la alegerile din 6 decembrie 2020 în Circumscripția electorală nr. 8, județul Brașov, pe lista Alianței pentru Unirea Românilor.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    LAURENȚIU-DAN LEOREANU
    București, 17 februarie 2021.Nr. 16.----