LEGE Nr. 100 din 16 septembrie 1992pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 30 septembrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 1 din convenţie, se desemnează Ministerul Justiţiei ca autoritate centrala pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin convenţie. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANCONVENTIE 25/10/1980