NORMĂ din 22 octombrie 2004cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul ananasului în conservă
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 bis din 9 mai 2005  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 775/1.476/319/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezenta normă prevede cerințele minime de siguranță alimentară, igienă alimentară, calitate și identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea și/sau comercializarea ananasului în conservă pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acesta nu prezintă nici un risc pentru consumul uman și este prezentat corect, conform principiilor de bază privind protecția consumatorului.  +  Articolul 2 Reglementările prezentei norme nu se aplică ananasului în conservă preparat în gospodării individuale pentru consumul propriu și nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează țara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.  +  Articolul 3Prevederile art. 4, 5, 7, 8, 9 și 11 nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă. (la 22-08-2006, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 350 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 )  +  Capitolul II Natură. Conținut  +  Articolul 4 "Ananas în conservă" este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, dată în general alimentelor preparate din fructe de ananas sănătoase, proaspete, congelate sau preconservate care păstrează identitatea fructului Ananas comosus (L.) Merr, (Ananas sativus (L.) Lindl.), depelate și cărora li s-a extras miezul, conservate într-unul din mediile lichide specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă, în conținutul căruia se poate adaugă unul sau mai multe dintre ingredientele specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă, sau fără lichid, introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui tratament termic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor.  +  Articolul 5 Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului și pentru aceasta trebuie să includă cel puțin următoarele informații:(1) denumirea materiei prime: "ananas"(2) denumirea formei de prezentare: "Întregi", "Felii", etc., conform definițiilor și descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta normă;(3) denumirea mediului fluid în care este conservat, conform definițiilor și descrierilor din anexa nr. 3 la prezenta normă, spre ex.: "În apă", "În suc", "În sirop slab îndulcit", "În sirop cu mult zahăr", etc.; dacă ananasul este conservat fără lichid, se menționează "Tasat" sau "Foarte tasat", după caz;(4) dacă produsul este preparat dietetic se va preciza alături de numele produsului "Neîndulcit" sau "Fără zahăr"  +  Capitolul III Fabricarea  +  Articolul 6 Alimentul "Ananas în conservă", definit și descris în prezenta normă, trebuie să fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime și auxiliare sănătoase, fabricat și ambalat în condiții de igienă impuse de reglementările în vigoare.  +  Articolul 7 Materia primă folosită la fabricarea ananasului în conservă, definită și descrisă în anexa nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerințele de calitate și siguranță alimentară pentru legume și fructe proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 8 Ingredientele utilizate la fabricarea ananasului în conservă, trebuie să îndeplinească cerințele specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare și să nu depășească limitele maxim admise.  +  Articolul 9 Lichidul sau mediul în care este conservat ananasul trebuie să îndeplinească cerințele din anexa nr. 3 la prezenta normă și cerințele de calitate și siguranță alimentară prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 10 Spațiile în care se fabrică ananasul în conservă, incluzând instalațiile și echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerințele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească cerințele de sănătate și calificare, stabilite prin reglementările în vigoare.  +  Capitolul IV Calitate. Siguranță alimentară  +  Articolul 11 Ananasul în conservă trebuie să îndeplinească cerințele organoleptice și fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 4 respectiv anexa nr. 5, la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerințe nu pot fi denumite și descrise conform prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 12 Prezența în produsul finit a microorganismelor, paraziților și substanțelor generate de microorganisme trebuie să nu depășească limitele maxim admise prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 13 Se interzice fabricarea și comercializarea ananasului în conservă care conține cantități de contaminanți și reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările în vigoare.  +  Capitolul V Ambalare, etichetare, marcare, depozitare și transport  +  Articolul 14 Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, trebuie să fie confecționate din materiale care îndeplinesc cerințele prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 15 Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi confecționate din lemn, carton, folie termocontractibilă, sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 16 Etichetarea și marcarea produsului finit trebuie să se facă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informațiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul cumpărării și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform Art. 4 și Art. 5 din prezenta normă;(2) cantitatea netă;(3) cantitatea netă fără lichid;(4) lista ingredientelor;(5) menționarea tratamentului termic;(6) condițiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicații speciale;. (la 22-08-2006, Punctul (6) din Articolul 16, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 350 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 ) (7) data durabilității minimale se înscrie sub forma "a se consuma, de preferință, înainte de ...." cu menționarea lunii și anului(8) "o mențiune care să permită identificarea lotului" (această mențiune nu este obligatorie în cazul în care data durabilității minimale este indicată prin menționarea clară și necodificată cel puțin a zilei și lunii, în această ordine);(9) numele și adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;(10) țara de origine a produsului.  +  Articolul 17 Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informațiile de pe etichete trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de țara producătoare, fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.  +  Articolul 18Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau îngheț și cu respectarea condițiilor impuse de producător. (la 22-08-2006, Articolul 18 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 350 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 )  +  Articolul 19 Transportul produsului definit în prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiții care să asigure integritatea ambalajelor și menținerea calității produselor, precum și protecția contra razelor solare sau a înghețului.  +  Articolul 20 Fiecare transport de ananas în conservă trebuie să fie însoțit de documente care să ateste originea, proveniența și securitatea alimentară.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 21Anexele nr. 1 până la nr. 5 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Anexa nr. 1la normă
  Materia primă. Definiții și descriere
  (1) Fructele de ananas trebuie să fie întregi, sănătoase, cu aspect proaspăt, fără lovituri mecanice, nelemnificate, necrăpate, fără gust și/sau miros străin;(2) Nu sunt restricții cu privire la soiul utilizat;(3) Înainte de conservare trebuie bine spălate, depelate, îndepărtat miezul lemnos.(4) Ananasul în conservă se poate fabrica în următoarea gamă sortimentală:(a) întregi: fructe cilindrice întregi, scobite;(b) felii: felii în formă de spirală, felii întregi sau rondele: felii întregi sau rondele tăiate uniform din ananasul curățat de coajă și scobit;(c) felii jumătăți: jumătăți de felii aproximativ semi-circulare, tăiate uniform;(d) felii sferturi: sferturi de felii tăiate uniform;(e) lamele: porțiuni arcuite ce pot prezenta dimensiuni și/sau forme neregulate;(f) batoane: bucăți lungi și subțiri, de cel puțin 65 mm, tăiate radial și longitudinal;(g) sectoare circulare: sectoare în formă de conuri, aproximativ regulate, tăiate din felii sau porțiuni de felii, având grosimea cuprinsă în intervalul 8-13 mm;(h) bucăți ("tronsoane"): bucăți scurte și groase, tăiate din felii groase și/sau din fructele de ananas decojite și scobite, având grosimea și lățimea mai mari de 12 mm și lungimea de cel puțin 38 mm;(i) cuburi: bucăți în formă de cuburi aproximativ regulate, cu latura de maxim 14 mm;(j) fragmente: bucăți având forme și dimensiuni neregulate;(k) fragmente mici: bucăți mici de ananas având forme și dimensiuni neregulate, asemănătoare bucăților care rămân după tăierea ananasului sub formă de cuburi;(l) bucățele: bucăți de ananas tăiate mărunt sau răzuite, putând să cuprindă și fragmente mici.
   +  Anexa nr. 2la normă
  Ingrediente. Limite admise
  IngredientulLimita admisă
  AnanasConform anexei nr. 5
  ApăÎn cantități fixate prin tehnologia de fabricație cu respectarea prevederilor din anexa nr. 3 la normă
  Suc de ananas
  Apă și suc de ananas
  Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr invertit, sirop de glucoză.Concentrația maximă este fixată prin tehnologia de fabricație
  Plante aromatice, uleiuri esențiale ale plantelor aromatice, oțet, mentă;În cantități fixate prin tehnologia de fabricație
  Aditivi alimentari:
  Aromatizanți:În cantități fixate prin tehnologia defabricație
  (a) esențe naturale de fructe;
  (b) ulei de mentă
  Agenți acidifianți:
  acid citric E330
  Antispumanți:
  Dimetil polisiloxan E900max. 10 mg/kg
   +  Anexa nr. 3la normă
  Medii de conservare. Definiții și descriere
  (1) Ananasul se conservă în mediu lichid sau fără adaus de lichid, după cum urmează:(a) "normal": în mediu lichid;(b) "tasat", cu conținut ridicat de fructe: fragmente și fragmente mici de ananas, cu sau fără adaus de zaharuri; recipientul cu produs trebuie să conțină minimum 73% fructe fără lichid (m/m) din cantitatea totală a produsului;(c) "foarte tasat", cu conținut foarte ridicat de fructe: fragmente și fragmente mici de ananas, cu sau fără adaus de zaharuri; recipientul cu produs trebuie să conțină minimum 78% fructe fără lichid (m/m) din cantitatea totală a produsului;(2) Lichidele de conservare sunt:(a) Apa: lichid de conservare format din apă sau amestec de apă și suc de ananas;(b) Suc: suc opalescent de ananas sau suc limpede de ananas;(c) Sirop: amestec format din apă sau suc de ananas în care s-a adăugat unul sau mai multe zaharuri: zaharoză, zahăr invertit, dextroză, sirop deshidratat de glucoză, sirop de glucoză. În funcție de conținutul în substanță uscată solubilă, siropurile se clasifică astfel:
  Tipul siropuluiConcentrația în substanța uscată solubilă (grade Brix)
  Sirop foarte diluatmin. 10
  Sirop diluatmin. 14
  Sirop concentratmin. 18
  Sirop foarte concentratmin. 22
  (3) Pentru formele de conservare "tasat" și "foarte tasat" se adaugă zaharuri în formă cristalizată: zahăr, zahăr invertit, dextroză, sirop deshidratat de glucoză (în acest caz nu se adaugă nici un lichid de acoperire; se admit urme de apă (sau vapori de apă) sau suc natural de ananas ce apar în timpul procesului de fabricare a produsului.
   +  Anexa nr. 4la normă
  Cerințe organoleptice
  CaracteristicăCondiții de admisibilitate
  Aspectul exterior al recipientuluiCurat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fisuri, să nu prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul recipientelor, ori pelicula de lac desprinsă de pe interiorul cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, lipită simetric în planul recipientului; la cutiile metalice se admit ușoare deformări la corp dar nu la falț.
  Aspectul conținutului:
  (1)Culoare(1) Caracteristica soiului tipului de conservare și sortimentului fabricat.
  (2)Gust și miros(2) Gustul și mirosul trebuie să fie plăcute, caracteristic sortimentului fabricat și ingredientelor folosite, fără gust și miros străin.
  (3)Textură(3) Ananasul în conservă trebuie să prezinte o textură satisfăcătoare: fructe potrivit de tari, nedestrămate și cât mai mult fără porozități.
  (4) Uniformitatea dimensională:
  (a) felii sau felii în formă de spirală, felii întregi sau inele;(a) greutatea celei mai mari felii conținută într-un recipient nu trebuie să fie mai mare de 1,4 ori greutatea feliei cu dimensiunile cele mai mici;
  (b) jumătăți sau sferturi de felii;(b) greutatea celei mai mari bucăți, conținută într-un recipient, nu trebuie să fie mai mare de 1,7 5 ori greutatea bucății cu dimensiunile cele mai mici (fac excepție de la această prevedere bucățile de ananas sfărâmate întâmplător sau o felie întreagă rămasă întâmplător nedivizată în sferturi sau jumătăți);
  (c)batoane;(c) greutatea celui mai mare baton conținut într-un recipient nu trebuie să fie mai mare de 1.4 ori greutatea batonului cu dimensiunile cele mai mici;
  (d)sectoare circulare;(d) maxim 15% din greutatea sectoarelor de ananas dintr-un recipient poate să fie formate din bucăți cântărind fiecare mai puțin de 3/4 din greutatea medie a sectoarelor întregi;
  (e)tronsoane;(e) maxim 15% din tronsoanele de ananas din fiecare recipient pot fi constituite din bucăți care cântăresc sub 5 grame fiecare;
  (f)cuburi(f) maxim 10% din bucățile de ananas din fiecare recipient pot avea dimensiuni ce le permit trecerea prin sită cu diametrul orificiilor de 8 mm; sau maxim 15% din bucățile de ananas din fiecare recipient, pot avea peste 3 grame fiecare.
  (5)Defecte admise:
  (a) Malformații - defecte ale epidermei și pete care contrastează puternic cu culoarea sau cu textura fructului normal sau care afectează pulpa fructului.Conform tabelului nr. 1.
  (b) Fructe "dezintegrate" unități dezintegrate în fragmente distincte (acest defect este menționat doar în cazul în care fructele de ananas se prezintă sub formă de "felii" sau "batoane").
  (c) "Prelucrare excesivă" unitățile își pierd forma normală
  Tabelul nr. 1 Condiții de admisibilitate
  Forma de prezentareUnități excesiv prelucrateMalformații sau unități malformate
  Întregi10% din numărul de fructe (cilindri)*1)3 malformații pe fruct (cilindru)
  Felii sau felii în spirală, sau felii întregiO felie la o cutie ce conține maxim 10 feliiO felie la o cutie ce conține maxim 5 felii
  Felii jumătăți și felii sferturi2 felii la o cutie ce conține între 10 și 27 felii sau 7,5% din numărul feliilor dintr-o cutie ce conține mai mult de 27 felii2 felii la o cutie ce conține între 5 și 10 felii; 4 felii la o cutie ce conține între 10 și 32 felii sau 12,5% din numărul feliilor dintr-o cutie ce conține mai mult de 32 felii
  Batoane15% din numărul total de batoaneAceleași specificații ca în cazul "felii" sau "felii jumătăți"
  Lamele, sectoare circulare, bucăți ("tronsoane"), cuburi, fragmenteNu se aplică12,5% din numărul total de lamele, sectoare circulare, bucăți (tronsoane), cuburi, fragmente
  Fragmente mici și bucățeleNu se aplicăMaxim 1,5% din cantitatea fructelor
  *1) Cifrele menționate se referă la media tuturor recipientelor ce formează eșantionul.
   +  Acceptarea lotului Orice recipient de ananas în conservă care nu îndeplinește condițiile de calitate enumerate în anexa nr. 4 este considerat necorespunzător. Un lot de ananas în conservă va fi considerat corespunzător:(a) dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depășește criteriul de acceptare (c) al planului de eșantionare specific, prezentat în "Planurile de eșantionare pentru produse alimentare preambalate" Nivel de Calitate Acceptabil, NCA = 6,5 din Codex Alimentarius;(b) cerințele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor, sunt îndeplinite.
   +  Anexa nr. 5la normă
  Cerințe fizico-chimice
  Denumirea caracteristiciiCondiții de admisibilitateMetode de analiză
  Cantitatea de fructe de ananas conținută într-un recipient cu produs, sau cantitatea netă fără lichid; (în kg/kg)Conform tabel nr. 2Calculată ca procent din greutatea volumului de apă distilată conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurată la temperatura de 20°C.
  Gradul de umplere admis pentru un recipient cu produs (inclusiv lichidul de conservare)*2)minim 90%Calculat ca procent din volumul de apă distilată conținut de recipientul complet umplut și închis, măsurat la temperatura de 20°C.
  *2) În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurat la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 ml. Tabelul nr. 2 Valorile minime pentru conținutul în fructe al unui recipient (cantitatea netă fără lichid)
  Forma de prezentareCantitatea minimă (%)
  Toate formele de prezentare cu excepția următoarelor: "întregi", "fragmente mici" și "bucățele"58
  Ambalare normală, "fragmente mici" sau "bucățele"63
  Ambalare fără lichid, "tasată"73
  Ambalare fără lichid, "foarte tasată"78
   +  Acceptarea lotului Un recipient care nu îndeplinește cerințele minime pentru gradul de umplere se consideră "necorespunzător".(1) Un lot de "Ananas în conservă" va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depășește criteriul de acceptare (c) al planului de eșantionare specific, prezentat în "Planurile de eșantionare pentru produse alimentare preambalate" Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.(2) La verificarea prin metoda conținutului minim de fructe în recipient după îndepărtarea lichidului (cantitatea netă fără lichid), se consideră că lotul corespunde cerințelor dacă greutatea medie a conținutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea minimă cerută, cu condiția ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.
  ----