RECTIFICARE nr. 290 din 15 decembrie 2020referitoare la Legea nr. 290/2020
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 15 februarie 2021    În cuprinsul Legii nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1239 din 16 decembrie 2020, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 1 liniuța a 6-a [cu referire la norma de la art. 27 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare], în loc de: „... care valorifică apa geotermală energia termică produsă din apa geotermală ...“ se va citi: „... care valorifică apa geotermală/valorifică energia termică produsă din apa geotermală ...“.-----