ORDIN nr. 3.239 din 5 februarie 2021privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 15 februarie 2021  În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Contractului de finanțare nr. POCU/254/6/20 al proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți“ - CRED, Cod SMIS 2014+:118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă documentul de politică educațională Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național, prevăzut în anexă*^).*^) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ/centrele de examen duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 5 februarie 2021.Nr. 3.239.  +  ANEXĂANEXĂprivind documentul de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea șievaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național