ORDIN nr. 101/105/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 101 din 8 februarie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 105 din 28 ianuarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 10 februarie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 1.362/2021 al Ministerului Sănătății și nr. D 6.313 din 28.01.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 640 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 358 și 359 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „358W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24104,689000116,01850031,143166
  359W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24104,689000116,01850031,143166“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 655 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 656-664 cu următorul cuprins:
  656W66494001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 1 g I.V.PULB. PT. SOL. PERF.1 gC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 1 G PULB. PT. SOL. PERF.PR124,56000033,2000000,000000
  657W66495001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 500 mg I.V.PULB. PT. SOL. PERF.500 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR117,28000023,3600000,000000
  658W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  659W66491011J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ALVOGEN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  660W66364009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ZENTIVA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgZENTIVA K.S.REP. CEHĂCUTIE CU BLIST. OPAC NEPERFORAT DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24083396,6820830,000000
  661W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  662W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  663W63844001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.200 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  664W65621001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.200 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 178 se introduce o nouă poziție, poziția 179, cu următorul cuprins:
  „179W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000“
  5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera C) „Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, Prev. - trat. gripei“, după poziția 6 se introduc două noi poziții, pozițiile 7 și 8, cu următorul cuprins:
  „7W66870001J05AH02OSELTAMIVIRUMSEGOSANA 30 mgCAPS.30 mgZENTIVA KSREPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTER DIN PVC-PE-PVDC/AL X 10 CAPSULEPRF102,3150003,1290000,000000
  8W66872001J05AH02OSELTAMIVIRUMSEGOSANA 75 mgCAPS.75 mgZENTIVA KSREPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTER DIN PVC-PE-PVDC/ AL X 10 CAPSULEPRF104,2590005,5710000,000000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 626 și 658 se abrogă. 7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 338, 394-397, 657 și 659 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  338W54587001L01XE02GEFITINIBUM**1IRESSACOMPR. FILM.250 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF/R30138,033600151,982800122,878866
  ………………………………………………………….
  394W59306001L01XE16CRIZOTINIBUM**1XALKORICAPS.200 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPSULEPR60308,732833337,1550000,000000
  395W64867001L01XE16CRIZOTINIBUM**1XALKORICAPS.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPS.PR60308,732833337,1550000,000000
  396W64866001L01XE16CRIZOTINIBUM**1XALKORICAPS.250 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPS.PR60350,990166383,2156660,000000
  397W59307001L01XE16CRIZOTINIBUM**1XALKORICAPS.250 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPSULEPR60350,990166383,2156660,000000
  ………………………………………………………….
  657W65598001L01XE02GEFITINIBUM**1GEFITINIB ALVOGEN 250 mgCOMPR. FILM.250 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU 3 BLIST. UNIDOZĂ PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PE-PVDC/AL ÎNCHISE ÎNTR-O PUNGĂ PET/AL/PE CONȚINÂND 10X1 COMPR. FILM.PR30115,028000126,6523330,000000
  …………………………………………………………
  659W65738001L01XE02GEFITINIBUM**1GEFITINIB ACCORD 250 mgCOMPR. FILM.250 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 (30X1) COMPR. FILM.PR30138,033600151,98280030,540200
  8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 673 se introduc treizeci și două de noi poziții, pozițiile 674-705, cu următorul cuprins:
  674W64498002L01BB07NELARABINUM**1ATRIANCESOL. PERF.5 mg/mlNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.PR11.130,5000001.270,4000000,000000
  675W62551002L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA SUN 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PENTRU O SINGURĂ DOZĂ (1600 MG/160 ML) SOL. PERF.PR1489,730000571,9600000,000000
  676W62551001L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA SUN 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PENTRU O SINGURĂ DOZĂ (1200 MG/120 ML) SOL. PERF.PR1374,860000446,7500000,000000
  677W62551005L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA SUN 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PENTRU O SINGURĂ DOZĂ (2000 MG/200 ML) SOL. PERF.PR1124,968000152,568000544,702000
  678W62551006L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA SUN 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PENTRU O SINGURĂ DOZĂ (2200 MG/220 ML) SOL. PERF.PR1662,090000759,8300000,000000
  679W62551004L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA SUN 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PENTRU O SINGURĂ DOZĂ (1800 MG/180 ML) SOL. PERF.PR1547,220000634,6200000,000000
  680W66318002L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMICINA ACCORD 15000 UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.15000 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1097,910000110,5370000,000000
  681W66318001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMICINA ACCORD 15000 UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.15000 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1106,300000129,7700000,000000
  682W64817001L01XC26INOTUZUMAB OZOGAMICIN**1BESPONSA 1 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CE CONȚINE 1 MG PULBEREPR144.516,91000048.561,6500000,000000
  683W66172001L01XX24PEGASPARGASUM**1ONCASPAR 750 U/mlPULB. PT. SOL. INJ./PERF.750 U/mlLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. STICLĂ MATĂ DE TIP I CU DOP DIN ELASTOMER CLOROBUTIL ȘI ACOPERIT CU SIGILIU DE AL X 3750 U PEGASPARGAZAPR17.081,1700007.756,6400000,000000
  684W66904001L01XX42PANOBINOSTATUM**1FARYDAK 10 mgCAPS.10 mgSECURA BIO LIMITEDIRLANDABLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.965,9733333.239,2733330,000000
  685W66905001L01XX42PANOBINOSTATUM**1FARYDAK 15 mgCAPS.15 mgSECURA BIO LIMITEDIRLANDABLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.965,9733333.239,2733330,000000
  686W66906001L01XX42PANOBINOSTATUM**1FARYDAK 20 mgCAPS.20 mgSECURA BIO LIMITEDIRLANDABLIST. PVC/PCTFE/AL X 6 CAPS.PR62.965,9733333.239,2733330,000000
  687W65093001L01XX71TISAGENLECLEUCEL**1KYMRIAHDISPERSIE PERF.FĂRĂ CONCEN-TRAȚIENOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDA1 PÂNĂ LA 3 PUNGI DE PERFUZARE (ÎN FUNCȚIE DE PACIENT, PÂNĂ LA MAX. 50 ML)PR11.515.260,0300001.651.673,7300000,000000
  688W65414002L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT SUN 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR2494,892000562,326000227,174000
  689W65414001L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT SUN 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR1494,892000562,326000262,594000
  690W64160002L02BA03FULVESTRANTUM**FALVAX 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 5 ML SOL. INJ. ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2494,892000562,326000227,174000
  691W65873001L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT ACCORD 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 2 SERINGI DIN STICLĂ, CU PISTON DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI TIJĂ DIN PLASTIC ȘI 2 ACE PENTRU INJECȚII CU SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) X 5 ML SOL. INJ.PRF2494,892000562,326000227,174000
  692W63682002L02BX03ABIRATERONUM**1ZYTIGA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. PVDC/PE/PVC X 60 COMPR. FILM. (5 AMBALAJE DE TIP PORTOFEL A CÂTE 12 COMPRIMATE)PRF60217,672166237,8988330,000000
  693W66645002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA GRINDEKS 10 mgCAPS.10 mgAS GRINDEKSLETONIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 21 CAPS.PR21360,576190394,8452380,000000
  694W65684001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 10 mgCAPS.10 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21360,888571395,1857140,000000
  695W65294001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 10 mgCAPS.10 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21360,888571395,1857140,000000
  696W64957001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALVOGEN 10 mgCAPS.10 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21354,808571388,5585710,000000
  697W66646002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA GRINDEKS 15 mgCAPS.15 mgAS GRINDEKSLETONIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 21 CAPS.PR21379,223333415,1704760,000000
  698W65685001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 15 mgCAPS.15 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21379,488571415,4595230,000000
  699W65295001L04AX04LENALIDOMIDUM **LENALIDOMIDE ACCORD 15 mgCAPS.15 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21379,488571415,4595230,000000
  700W64958001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALVOGEN 15 mgCAPS.15 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21373,116666408,5142850,000000
  701W66648002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA GRINDEKS 25 mgCAPS.25 mgAS GRINDEKSLETONIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 21 CAPS.PR21417,729523457,1423800,000000
  702W65687001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 25 mgCAPS.25 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21417,971904457,4066660,000000
  703W65297001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 25 mgCAPS.25 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21417,971904457,4066660,000000
  704W64960001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALVOGEN 25 mgCAPS.25 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21410,973809449,7785710,000000
  705W64955002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALVOGEN 5 mgCAPS.5 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21334,337619366,2452380,000000
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 36 și 168 se abrogă.10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 177 se introduc două noi poziții, pozițiile 178 și 179, cu următorul cuprins:
  „178W53953004A10BA02METFORMINUMMETFORMINA ARENA 1.000 mgCOMPR.1.000 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PE X 180 COMPR.PRF1800,1397770,1828330,000000
  179W66805004A10BH02VILDAGLIPTINUM**GLUADDA 50 mgCOMPR.50 mgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,8086662,2870000,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, după poziția 33 se introduc opt noi poziții, pozițiile 34-41, cu următorul cuprins:
  „34W64548001R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. HDPE X 56 COMPR.PR561.230,1889281.341,5889280,000000
  35W64548002R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. ACLAR/AL X 56 COMPR.PR561.230,1889281.341,5889280,000000
  36W65612002R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/AL X 56 COMPR.PR561.230,1889281.341,5889280,000000
  37W65612001R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. HDPE X 56 COMPR.PR561.230,1889281.341,5889280,000000
  38W64549001R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 50 mgGRANULE50 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITEDMAREA BRITANIEAMBALAJ CU 56 PLICURI (4 X 14) PLICURI DIN BOPET/PE/FOLIE ALUMINIU/PE)PR561.230,1769641.341,5758920,000000
  39W65613001R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 50 mgGRANULE50 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDAAMBALAJ CU 56 PLICURI (4 X 14) PLICURI DIN BOPET/PE/FOLIE ALUMINIU/PE)PR561.230,1769641.341,5758920,000000
  40W65614001R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 75 mgGRANULE75 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDAAMBALAJ CU 56 PLICURI (4 X 14) PLICURI DIN BOPET/PE/FOLIE ALUMINIU/PE)PR561.230,1889281.341,5889280,000000
  41W64550001R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 75 mgGRANULE75 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITEDMAREA BRITANIEAMBALAJ CU 56 PLICURI (4 X 14) PLICURI DIN BOPET/PE/FOLIE ALUMINIU/PE)PR561.230,1889281.341,5889280,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 2 se introduc două noi poziții, pozițiile 3 și 4, cu următorul cuprins:
  „3W66129001B06AC01INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ**1CINRYZE 500 UIPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.500 UISHIRE SERVICES BVBABELGIACUTIE CU 2 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 2 FLAC. CU SOLVENT + 2 DISPOZITIVE DE TRANSFER CU FILTRU + 2 SERINGI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 2 SETURI PT. PUNCȚIE VENOASĂ + 2 MATERIALE ÎMPLETITE CU ROL PROTECTORPR22.577,2040002.854,932000199,078000
  4W58531001B06AC01INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ**1BERINERT 500PULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.500 UICSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERFUZ. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI DISPOZITIV DE ADM. (DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20,1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMPOANE, 1 PLASTUREPR12.147,6700002.379,1100000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc“, poziția 2 se abrogă.14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.28 „Limfangioleiomiomatoză“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.29 „Lipofuscinoza ceroidă TIP2 (Deficit de tripeptidil peptidază - TPP1)“, cu următorul cuprins:
  „1W64486001A16AB17CERLIPONASUM ALFA**1BRINEURA 150 mgSOL. PERF.150 mgBIOMARIN INTERNATIONAL LIMITEDIRLANDADIMENSIUNEA AMBALAJULUI CU 3 FLAC.: 2 FLAC. X 150 MG DE CERLIPONAZĂ ALFA ÎN 5 ML SOLUȚIE + 1 FLAC. X 5 ML SOLUȚIE DE SPĂLAREPR191.089,51000099.325,8400000,000000“
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 128 și 129 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „128W64693001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24104,689000116,01850031,143166
  129W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24104,689000116,01850031,143166“
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 372 se introduc zece noi poziții, pozițiile 373-382, cu următorul cuprins:
  373W66494001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 1 g I.V.PULB. PT. SOL. PERF.1 gC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 1 G PULB. PT. SOL. PERF.PR124,56000033,2000000,000000
  374W66495001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 500 mg I.V.PULB. PT. SOL. PERF.500 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR117,28000023,3600000,000000
  375W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  376W66364009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ZENTIVA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgZENTIVA K.S.REP. CEHĂCUTIE CU BLIST. OPAC NEPERFORAT DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24083396,6820830,000000
  377W66491011J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ALVOGEN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  378W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  379W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  380W65621001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  381W63844001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  382W65648001J05AX18LETERMOVIRUM**PREVYMIS 240 mgCOMPR. FILM.240 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 4 BLIST. PA-AL- PVC/AL TIP CARD X 7 COMPR. FILM.PR28711,492857776,8907140,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 125 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 126-130, cu următorul cuprins:
  „126W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  127W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  128W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  129W65621001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  130W63844001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 128 se introduc șase noi poziții, pozițiile 129-134, cu următorul cuprins:
  „129W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  130W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  131W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  132W63844001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.200 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  133W65621001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  134W54188004J06BB04IMUNOGLOBULINĂ ANTIHEPATITICA B**HEPATECT CP 50 UI/mlSOL. PERF.50 UI/mlBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. (5000 UI)PR17.570,6300008.290,1500000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, poziția 249 se abrogă.20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 250 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 251-255, cu următorul cuprins:
  251W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  252W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  253W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  254W63844001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.200 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  255W65621001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 39 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 40-44, cu următorul cuprins:
  „40W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  41W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  42W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  43W65621001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLA DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  44W63844001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT.SOL. PERF.200 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLA DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 161 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 162-166, cu următorul cuprins:
  „162W66331001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  163W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  164W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  165W65621001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.200 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000
  166W63844001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 200 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.200 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ DE TIP I X 200 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF11.624,4500001.808,8000000,000000“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 82 și 83 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „82W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24104,689000116,01850031,143166
  83W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR24104,689000116,01850031,143166“
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 147 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 148-152, cu următorul cuprins:
  „148W66491011J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ALVOGEN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  149W66364009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ZENTIVA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgZENTIVA K.S.REP. CEHĂCUTIE CU BLIST. OPAC NEPERFORAT DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24083396,6820830,000000
  150W63845001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA MEDICAL LTDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL X 14 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  151W65622001J02AC05ISAVUCONAZOLUM**CRESEMBA 100 mgCAPS.100 mgBASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 CAPS.PRF14210,127857231,7650000,000000
  152W65648001J05AX18LETERMOVIRUM**PREVYMIS 240 mgCOMPR. FILM.240 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 4 BLIST. PA-AL-PVC/AL TIP CARD X 7 COMPR. FILM.PR28711,492857776,8907140,000000“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.8 „Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  „4W54188004J06BB04IMUNOGLOBULINĂ ANTIHEPATITICĂ B**HEPATECT CP 50 UI/mlSOL. PERF.50 UI/mlBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. (5.000 UI)PR17.570,6300008.290,1500000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna februarie 2021.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  ----