HOTĂRÂRE nr. 5 din 8 februarie 2021pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 9 februarie 2021    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. XXIII - Componența Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie, domnul senator Novák Csaba-Zoltán - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componența comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 8 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 8 februarie 2021.Nr. 5.-----