LEGE Nr. 98 din 16 septembrie 1992pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Marii Negre împotriva poluarii, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 29 septembrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia privind protecţia Marii Negre împotriva poluarii, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANCONVENTIE 21/04/1992