ORDIN nr. 110 din 25 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 2 februarie 2021    Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 37/CSA/30.12.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, și pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă - plug-in și care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt. În cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, cantitatea de emisii generată de autovehiculul nou trebuie să fie de maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt. În cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, cantitatea de emisii generată de autovehiculul nou trebuie să fie de maximum 83 g CO_2/km WLTP, în regim de funcționare mixt;h) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero NEDC/WLTP.2. La articolul 7 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric NEDC/WLTP, exceptând motocicleta;(...)c) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt;3. La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 83 g CO_2/km WLTP, în regim de funcționare mixt;4. La articolul 7, alineatele (4)-(7) și (14) se modifică și vor avea următorulcuprins:(4) Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare, finanțare în baza unui contract de leasing financiar și/sau din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.(5) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 și dorește să achiziționeze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare și/sau cu fondurile europene dintre cele prevăzute la alin. (4). Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.(6) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 și dorește să achiziționeze o motocicletă electrică, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare în valoare de 3.500 lei și/sau cu fondurile europene dintre cele prevăzute la alin. (4). Valoarea cumulată a ecotichetului și a primei de casare nu va depăși 50% din valoarea de achiziție a motocicletei electrice.(7) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024. Programul nu se cumulează cu niciun alt program care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, cu excepția Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național și a operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, potrivit prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.(...)(14) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2/km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 1 (valorile NEDC), la rubrica 49 pct. 4 (valorile WLTP) sau în alte documente relevante.5. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1, M1/N1, N1, L6e/L7e-CV, L3e, L4e, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, capacitatea cilindrică a motorului, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km, cuantumul ecotichetului solicitat);6. La articolul 19 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca și tipul, modelul, numărul de identificare și tipul sistemului de propulsie, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km);7. La articolul 24, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;8. La articolul 26, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;9. La articolul 28, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;10. La articolul 30, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;11. La articolul 32, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;12. La articolul 34, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;13. La articolul 36, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;14. La articolul 39, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020.15. La articolul 41, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;16. La articolul 43, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;17. La anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 1 „Obiectul contractului“ punctul 1.3, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din Ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric NEDC/WLTP, exceptând motocicleta;(...)c) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din Ghid, în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt.18. La anexa nr. 3, la articolul 1 punctul 1.3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4), în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 83 g CO_2/km WLTP, în regim de funcționare mixt;19. La anexa nr. 6 „Cerere de finanțare“, la punctul 1 „Date generale“, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) un număr de ................ autovehicule noi electrice hibride ale căror motoare generează o cantitate de emisii CO_2 de maximum 50 g/km New European Drive Cycle (NEDC), în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului (COC). În cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), autovehiculele noi pentru care solicit finanțare vor genera maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate. În cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, autovehiculele noi pentru care solicit finanțare vor genera maximum 83 g CO_2/km WLTP, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate;b) un număr de ............ autovehicule noi cu sistem de propulsie pur electric NEDC/WLTP;20. La anexa nr. 6, la punctul 2 „Declarație pe propria răspundere“, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020;21. La anexa nr. 8 „Grila de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ...........“, etapa I, punctul II, subpunctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepția Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune 2014-2020, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.  +  Articolul IIGhidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (5), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) WMTC - World Motorcycle Test Cycle, stabilit prin Regulamentul tehnic mondial nr. 2 al CEE-ONU.2. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt;3. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 165 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt;4. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;5. La articolul 6 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt;6. La articolul 6, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2 km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 1 (valorile NEDC), la rubrica 49 pct. 4 (valorile WLTP) sau în alte documente relevante. Excepție fac autovehiculele categoria L3e/L4e, pentru care cantitatea de emisii de CO_2 km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la rubrica 4.0.3.(6) În cazul în care proprietarul este acceptat în cadrul programului și dorește să achiziționeze un autovehicul electric nou sau electric hibrid nou prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare și/sau cu operațiunile finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, potrivit prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare. Programul nu se cumulează cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate, cu excepția Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.7. La articolul 16 alineatul (2) litera c), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;8. La articolul 16 alineatul (3) litera d), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1, M1/N1, N1, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;9. La articolul 17 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU/L3e/L4e, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, capacitatea cilindrică a motorului, tipul combustibilului, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul);10. La articolul 18 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km, tipul sistemului de propulsie și tipul combustibilului).11. La anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 1 „Obiectul contractului“ punctul 1.4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt;12. La anexa nr. 3 la articolul 1 punctul 1.4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 165 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt;13. La anexa nr. 3 la articolul 1 punctul 1.5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;14. La anexa nr. 3 la articolul 1 punctul 1.5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt;15. La anexa nr. 6 „Cerere de finanțare“, la punctul 2 „Finanțare solicitată“ alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) suma de ......... lei, reprezentând ecobonusuri, după cum urmează:– un număr de ....... ecobonusuri, acordate în funcție de cantitatea de emisii de CO_2/km NEDC/WLTP, în regim de funcționare mixt, sau motorizare GPL/GNC a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi pe care îl/le voi achiziționa prin program;– un număr de ...... ecobonusuri pentru achiziționarea de autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid.  +  Articolul III(1) Modificările și completările prevăzute la art. I pct. 17 și 18 și la art. II pct. 11-14 se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.(2) Modificările la contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către producători, prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 25 ianuarie 2021.Nr. 110.-----