RECTIFICARE nr. 112 din 28 iunie 2000
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 9 august 2000    În Legea nr. 112/2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 30 iunie 2000, se face următoarea rectificare:- la textul de sub punctul 7 al articolului unic, în loc de: ..., dacă nu s-a recăsătorit pe tot timpul vieţii,... se va citi: ..., dacă nu s-a recăsătorit, pe tot timpul vieţii,... .--------------