HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2021privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 1 februarie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 32 alineatul (1), litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins:ș) propune Camerei Deputaților numirea secretarului general și a 3 secretari generali adjuncți; 2. La articolul 251, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Secretarul general și cei 3 secretari generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție de către Camera Deputaților, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaților, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din data 1 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    LUDOVIC ORBAN
    București, 1 februarie 2021.Nr. 1.-----