LEGE Nr. 96 din 16 septembrie 1992pentru ratificarea Convenţiei nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24 septembrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia nr. 144 privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANCONVENTIE 144 02/06/1976