ORDIN nr. 3.581 din 21 decembrie 2020pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului "ELECTRIC UP" privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 27 ianuarie 2021    În aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“, în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
    Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
    Virgil-Daniel Popescu
    București, 21 decembrie 2020.Nr. 3.581.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISprevăzută în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor miciși mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaicepentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național,precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibridplug-in