HOTĂRÂRE nr. 12 din 10 mai 2006pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În conformitate cu dispozițiile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, se înființează Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.  +  Articolul 2Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului va avea următoarele atribuții:a) aplicarea unitară și corectă a prevederilor statutare;b) asigură corelarea prevederilor din Legea privind Statutul deputaților și senatorilor nr. 96/2006 cu regulamentele celor două Camere pentru aplicarea în proceduri unitare a procesului legislativ;c) revizuirea și elaborarea noului regulament al ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului în concordanță cu prevederile Constituției României, revizuită, și ale textelor comunitare;d) prezintă și propune birourilor permanente comune studii, programe și schimburi pe domenii statutare, între Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului și comisii ale parlamentelor din țări europene și noneuropene cu democrație tradițională;e) dezvoltarea unui mecanism integrat de informare, comunicare și armonizare între activitatea europarlamentarilor români și membrii Camerei Deputaților și Senatului;f) elaborează, dezvoltă și propune programe de pregătire în colaborare cu direcțiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, pentru personalul comisiilor permanente și al grupurilor parlamentare;g) efectuează informări și elaborează studii privind norme de statut și regulamente ale statelor membre în Consiliul Europei și Parlamentul European;h) primește materiale și efectuează rapoarte anuale asupra interpretării unitare și aplicării corecte a prevederilor statutare.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, comisia va elabora regulamentul propriu de organizare și funcționare, care se aprobă de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.  +  Articolul 4Comisia este formată din 9 membri, potrivit configurației politice rezultate în urma alegerilor, componență prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 17-02-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2021 )  +  Articolul 5Comisia are un președinte, un vicepreședinte și un secretar aleși prin vot secret de către membrii acesteia.Această hotărâre a fost adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 10 mai 2006.Nr. 12.  +  Anexa
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor,
  organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
  1.PreședinteBejinariu Eugen, deputat - Grupul parlamentar al PSD
  2.VicepreședinteTrăilă Cristina, deputat - Grupul parlamentar al PNL
  3.SecretarDehelean Silviu, deputat - Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS
  4.MembruFulgeanu-Moagher Laura-Mihaela, senator - Grupul parlamentar al PSD
  5.Halici Nicușor, deputat - Grupul parlamentar al PSD
  6.Moisin Radu-Marin, deputat - Grupul parlamentar al PNL
  7.Stoica Ciprian-Titi, deputat - Grupul parlamentar AUR
  8.Császár Károly Zsolt, senator - Grupul parlamentar al UDMR
  9.Ibram Iusein, deputat - Grupul parlamentar al minorităților naționale
  (la 17-02-2021, Anexa a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2021 )