ANEXĂ din 12 decembrie 2016privind situația cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 bis din 19 decembrie 2016  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.844 din 12 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 din 19 decembrie 2016.
  Situația prezentată în continuare este doar exemplificativă.
  Reglementări OMFP nr. 1.802/2014Reglementări IFRS Ajustărivalorice Reclasificări informații Explicații
  Denumire indicatorValoare indicatorDenumire indicatorValoare indicator
  -----