RECTIFICARE nr. 296 din 18 decembrie 2020referitoare la Legea nr. 296/2020
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 15 ianuarie 2021    În cuprinsul Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020, se face următoarea rectificare:– la art. II, în loc de: „...însoțit de documentele prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, …“ se va citi: „...însoțit de documentele prevăzute la art. 8^1 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, …“.----