ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2021pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 7 ianuarie 2021  Întrucât starea de urgență și starea de alertă se instituie numai în situații excepționale, cu aplicabilitate limitată, iar suspendarea activităților didactice, de predare, evaluare care presupun interacțiunea față în față pot să fie dispuse de autoritățile din domeniu, în condițiile unei limitări a interacțiunii la clasă/cursuri, este imperios necesar să asigurăm cadrul juridic adecvat și implicit securitatea raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățătură, corelat cu asigurarea dreptului la sănătate,având în vedere faptul că dispozițiile prevăzute la art. 38 alin. (1^3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, au avut aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2020, iar activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ urmează să se reia la 11 ianuarie 2021 în condițiile în care pandemia de COVID-19 afectează încă sănătatea populației, se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal care să asigure desfășurarea procesului de învățământ, astfel încât cadrele didactice și elevii să beneficieze de drepturile constituționale la învățătură și sănătate în condiții de siguranță epidemiologică, în situația în care nu s-ar adopta prezenta ordonanță de urgență, propunerile fundamentate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență în baza analizei situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul Sănătății nu ar putea fi puse imediat în aplicare la nivelul sistemului de învățământ, având implicații directe asupra dreptului la sănătate și la învățătură al tuturor actorilor implicați în procesul didactic,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (1^3) al articolului 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins: (1^4) În perioada 11 ianuarie 2021-8 februarie 2021, prin excepție de la prevederile alin. (1), în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul Sănătății împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin ordin al ministrului educației, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 6 ianuarie 2021.Nr. 2.----