DECIZIE nr. 22 din 7 ianuarie 2021pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 42/2019 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 7 ianuarie 2021  În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa articolul 2 din Decizia prim-ministrului nr. 42/2019 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, coordonează direct îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea
  București, 7 ianuarie 2021.Nr. 22.-----