ORDIN nr. 2.087/1.822/2020pentru aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII nr. 2.087 din 9 decembrie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE nr. 1.822 din 17 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 5 ianuarie 2021  Având în vedere prevederile:– art. 15 alin. (2) din Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;– art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia și condițiile de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
   +  ANEXĂMETODOLOGIE ȘI CONDIȚIIde acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculozătratate în ambulatoriu