ORDIN nr. 2.242/1.230/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.242 din 31 decembrie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.230 din 30 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 95/2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 5.183 din 30.12.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 256 și 257 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 199, 496 și 497 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  199W12545001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPRO QUIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF100,6840000,9240000,544000
  ………………………………..
  496W65271001J05AF06ABACAVIRUMZIAGEN 300 mgCOMPR. FILM.300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 60 COMPR. FILM.PR6011,44480013,2378003,098033
  497W61524001J05AF06ABACAVIRUMZIAGEN 300 mgCOMPR. FILM.300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 60 COMPR. FILM.PR6011,44480013,2378003,098033
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 638 se introduc șaptesprezece noi poziții, pozițiile 639-655, cu următorul cuprins:
  639W65324001J01MA14MOXIFLOXACINUMKIMOKS 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALKALOID-INT D.O.O.SLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,9531425,3434281,586572
  640W66757001J02AB02KETOCONAZOLUMKETOCONAZOLE HRA 200 mgCOMPR.200 mgHRA PHARMA RARE DISEASESFRANȚACUTIE CU 6 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PR/PRF6039,53650043,7306660,000000
  641W67015006J02AC02ITRACONAZOLUMOMICRAL 100 mgCAPS.100 mgBAUSCH HEALTH IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE X 3 BLIST. AL/AL X 5 CAPS.P-RF151,7000002,2240000,000000
  642W59648002J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 100 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.PRF10000,3670000,4381800,000000
  643W66622002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR STADA 150 mgCAPS.150 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 CAPS.PR6017,54950019,7648330,000000
  644W66623002J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR STADA 300 mgCAPS.300 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3027,98800032,0328005,193866
  645W66623004J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR STADA 300 mgCAPS.300 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIAAMBALAJ MULTIPLU CONȚINÂND 90 X 1 CAPSULE (3 CUTII CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL CONȚINÂND 30 X 1 CAPSULE)PR9027,98800032,0328003,619533
  646W66672001J05AF06ABACAVIRUMABACAVIR AUROBINDO 300 mgCOMPR. FILM.300 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL A 60 COMPR. FILM.PR609,53733311,0315000,000000
  647W65970001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL **1TENOFOVIR STADA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII X 30 (1 X 30) COMPR. FILM.PR3012,45880015,1060007,370666
  648W65970002J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL **1TENOFOVIR STADA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIAAMBALAJ MULTIPLU CU 3 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII X 90 (3 X 30) COMPR. FILM.PR9012,45880015,1060005,796333
  649W65374001J05AG06DORAVIRINUMPIFELTRO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3086,23166695,2643330,000000
  650W66839001J05AR03EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL STADA 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/245 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR309,54520011,6527992,722534
  651W65900001J05AR20BICTEGRAVIRUM+EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUMBIKTARVY 50 mg/200 mg/25 mgCOMPR. FILM.50 mg/200 mg/25 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU CAPAC DIN PP ȘI SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 COMPR. FILM.PR30118,391000130,3180000,000000
  652W66116001J05AR21COMBINAȚII (DOLUTEGRAVIRUM + RILPIVIRINUM)JULUCA 50 mg/25 mgCOMPR. FILM.50 mg/25 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU CAPAC CU FILET DIN PE PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 COMPR. FILM.PR30102,797000113,3206660,000000
  653W64326001J05AR22DARUNAVIRUM+COBICISTATUM + EMTRICITABINA + TENOFOVIR ALAFENAMIDASYMTUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mgCOMPR. FILM.800 mg/150 mg/200 mg/10 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30120,955666133,1136660,000000
  654W65375001J05AR24DORAVIRINUM + LAMIVUDINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILDELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mgCOMPR. FILM.100 mg/300 mg/245 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30105,172333115,9096660,000000
  655W66226001J05AR25COMBINAȚII (DOLUTEGRAVIRUM + LAMIVUDINUM)DOVATO 50 mg/300 mgCOMPR. FILM.50 mg/300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID PREVĂZUT CU CAPAC CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 COMPR. FILM.PR3090,864000100,3136660,000000“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 85 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „85W12545001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPRO QUIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF100,6840000,9240000,544000“
  5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 176 se introduc două noi poziții, pozițiile 177-178, cu următorul cuprins:
  „177W65324001J01MA14MOXIFLOXACINUMKIMOKS 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALKALOID-INT D.O.O.SLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,9531425,3434281,586572
  178W59648002J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 100 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.PRF10000,3670000,4381800,000000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 300 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“ pozițiile 284, 286, 288, 290, 323, 338, 385-387 și 530-532 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  284W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR14.372,9500004.804,6700000,000000
  ……………………………………..
  286W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR11.130,8900001.270,8200000,000000
  ……………………………………..
  288W42165001L01XC07BEVACIZUMABUM **1ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.S11.130,8900001.270,8200000,000000
  ……………………………………..
  290W42165002L01XC07BEVACIZUMABUM **1ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.S14.372,9500004.804,6700000,000000
  ……………………………………..
  323W64295001L01XC32ATEZOLIZUMAB **1TECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1200 mg/20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR117.934,56000019.586,8500000,000000
  ……………………………………..
  338W54587001L01XE02GEFITINIBUM **1IRESSACOMPR. FILM.250 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF/R3054,02359960,412000214,449666
  …………………………………………
  385W60260003L01XE13AFATINIBUM**1GIOTRIF 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28283,532500310,4132140,000000
  386W60261003L01XE13AFATINIBUM**1GIOTRIF 30 mgCOMPR. FILM.30 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X1 COMPRIMATE FILMATEPR28283,532500310,4132140,000000
  387W60262003L01XE13AFATINIBUM**1GIOTRIF 40 mgCOMPR. FILM.40 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28283,532500310,4132140,000000
  …………………………………………
  530W53654002L02BA01TAMOXIFENUMTAMOXIFEN SANDOZ 10 mgCOMPR. FILM.10 mgHEXAL AGGERMANIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.P-RF1000,2915000,3813000,000000
  531W64402002L02BA03FULVESTRANTUM**FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2494,892000562,326000633,209000
  532W51514002L02BA03FULVESTRANTUM**FASLODE X 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂP-RF2494,892000562,326000633,209000
  8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 647 se introduc douăzeci și șase noi poziții, pozițiile 648-673, cu următorul cuprins:
  648W66698001L01AA03MELPHALANUMMELFALAN AMRING 50 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgAMRING FARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU SOLV.PR1165,000000201,432000591,988000
  649W66827001L01BC07AZACITIDINUM**1LAZIROS 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CONȚINÂND 100 mg AZACITIDINĂPR1560,784000657,036000280,914000
  650W64923002L01XC28DURVALUMABUM**1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 10 ML CONC. (CARE CONȚINE 500 mg DURVALUMAB)PR110.920,72000011.941,7500000,000000
  651W64923001L01XC28DURVALUMABUM**1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 2,4 ML CONC. (CARE CONȚINE 120 mg DURVALUMAB)PR12.643,7800002.919,8700000,000000
  652W64295001L01XC32ATEZOLIZUMAB**1 ΩTECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/ 20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR117.934,56000019.586,8500000,000000
  653W61913006L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB TERAPIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PE-DESICANT-PEID/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,5583334,3440000,000000
  654W61913002L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB TERAPIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,5583334,3440000,000000
  655W61914001L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB TERAPIA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3018,80800022,0266660,000000
  656W61914005L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB TERAPIA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PE-DESICANT-PEID/AL X 30 COMPR. FILM.PR3018,80800022,0266660,000000
  657W65598001L01XE02GEFITINIBUM**1GEFITINIB ALVOGEN 250 mgCOMPR. FILM.250 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU 3 BLIST. UNIDOZĂ PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PE-PVDC/AL ÎNCHISE ÎNTR-O PUNGĂ PET/AL/PE CONȚINÂND 10 X 1 COMPR. FILM.PR3054,02359960,41200066,240333
  658W65589001L01XE02GEFITINIBUM**1GEFITINIB GLENMARK 250 mgCOMPR. FILM.250 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PVDC/AL CONȚINÂND 30 X 1 COMPR. FILM.PR3045,01966650,3433330,000000
  659W65738001L01XE02GEFITINIBUM**1GEFITINIB ACCORD 250 mgCOMPR. FILM.250 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 (30 X 1) COMPR. FILM.PR3054,02359960,412000122,111000
  660W64596001L01XE18RUXOLITINIBUM**1 ΩJAKAVICOMPR.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAAMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR.PR56237,928928260,0241070,000000
  661W64593001L01XE18RUXOLITINIBUM**1 ΩJAKAVICOMPR.5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAAMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR.PR56120,838392132,3951780,000000
  662W59309002L01XE18RUXOLITINIBUM**1 ΩJAKAVICOMPR.5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIEAMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/ALUMINIU X 56 COMPR.PR56120,838392132,3951780,000000
  663W65265001L01XE50ABEMACICLIBUM**1 ΩVERZENIOS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPR. FILM.PR28227,172142248,9803570,000000
  664W65266001L01XE50ABEMACICLIBUM **1 ΩVERZENIOS 150 mgCOMPR. FILM.150 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPR. FILM.PR28227,172142248,9803570,000000
  665W65264001L01XE50ABEMACICLIBUM **1 ΩVERZENIOS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPR. FILM.PR28227,172142248,9803570,000000
  666W66173001L01XX19IRINOTECANUM **1 ΩONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.4,3 mg/mlLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ DE TIP I CU DOP DE CLOROBUTIL GRI ȘI SIGILIU DE AL CU CAPAC DETAȘABIL X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR13.788,2100004.167,3000000,000000
  667W66591001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1658,488000763,5360001.170,474000
  668W62773002L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT TEVA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PISTON DIN PP, PREVĂZUTE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE CU SIGILIU ȘI DOUĂ ACE, CU CÂTE 5 ML SOL. INJ.PRF2412,410000468,6050000,000000
  669W66956001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **PELMEG 6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlMUNDIPHARMA CORPORATION (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU AMBALAJ TIP BLISTER CE CONȚINE1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR11.887,9300002.096,0000000,000000
  670W65248003L04AX04LENALIDOMIDUM **1 ΩLENALIDOMIDA SANDOZ 10 mgCAPS.10 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21360,888571395,1857140,000000
  671W65249003L04AX04LENALIDOMIDUM **1 ΩLENALIDOMIDA SANDOZ 15 mgCAPS.15 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21379,488571415,4595230,000000
  672W65251003L04AX04LENALIDOMIDUM **1 ΩLENALIDOMIDA SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST.OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21417,971904457,4066660,000000
  673W65246003L04AX04LENALIDOMIDUM **1 ΩLENALIDOMIDA SANDOZ 5 mgCAPS.5 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21340,044761372,4661900,000000
  9. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 23 se introduc două noi poziții, pozițiile 24 și 25, cu următorul cuprins:
  „24W65150001L04AX07DIMETHYL FUMARATE **1 ΩTECFIDERA 120 mgCAPS. GASTROREZ.120 mgBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-PVC ALUMINIU X 14 CAPS. GASTROREZ.PR1439,43785745,7121420,000000
  25W65151001L04AX07DIMETHYL FUMARATE **1 ΩTECFIDERA240 mgCAPS. GASTROREZ.240 mgBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-PVC ALUMINIU X 56 CAPS. GASTROREZ.PR5670,26660777,2719640,000000“
  10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 128 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „128W61462002A10BJ05DULAGLUTIDUM **TRULICITY 1,5 mg/0,5 mlSOL. INJ.1,5 mg/0,5 mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ MULTIPLU X 12 (3 PACHETE A CÂTE 4) STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ (FIECARE CU 1,5 MG DULAGLUTID)PRF1291,650000103,0775000,000000“
  11. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 175 se introduc două noi poziții, pozițiile 176 și 177, cu următorul cuprins:
  „176W62325003A10BD15COMBINAȚII (DAPAGLIFLOZINUM + METFORMINUM) **XIGDUO 5 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.5 mg/1.000 mgASTRAZENECA ABSUEDIABLIST. PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR. FILM.PRF562,8792853,5150000,000000
  177W62325004A10BD15COMBINAȚII (DAPAGLIFLOZINUM + METFORMINUM) **XIGDUO 5 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.5 mg/1.000 mgASTRAZENECA ABSUEDIABLIST. PVC/PCTFE/AL X 60 COMPR. FILM.PRF602,8778333,5131660,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 98 se introduc șase noi poziții, pozițiile 99-104, cu următorul cuprins:
  „99W62683001B02BD02EFMOROCTOCOG ALFA **ELOCTA 1.000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1.000 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. CU PULB., 3 ML DE SOLV. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 TIJĂ A PISTONULUI, 1 ADAPTOR PT. FLAC., 1 SET DE PERFUZIE, 2 TAMPOANE CU ALCOOL, 2 PLASTURI, 1 COMPRESĂPR12.940,8000003.243,6300000,000000
  100W62684001B02BD02EFMOROCTOCOG ALFA **ELOCTA 1.500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1.500 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. CU PULB., 3 ML DE SOLV. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 TIJĂ A PISTONULUI, 1 ADAPTOR PT. FLAC., 1 SET DE PERFUZIE, 2 TAMPOANE CU ALCOOL, 2 PLASTURI, 1 COMPRESĂPR14.396,2300004.830,0500000,000000
  101W62685001B02BD02EFMOROCTOCOG ALFA **ELOCTA 2000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.2.000 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. CU PULB., 3 ML DE SOLV. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 TIJĂ A PISTONULUI, 1 ADAPTOR PT. FLAC., 1 SET DE PERFUZIE, 2 TAMPOANE CU ALCOOL, 2 PLASTURI, 1 COMPRESĂPR15.851,6500006.416,4600000,000000
  102W62680001B02BD02EFMOROCTOCOG ALFA **ELOCTA 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. CU PULB., 3 ML DE SOLV. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 TIJĂ A PISTONULUI, 1 ADAPTOR PT. FLAC., 1 SET DE PERFUZIE, 2 TAMPOANE CU ALCOOL, 2 PLASTURI, 1 COMPRESĂPR1757,690000864,0300000,000000
  103W62686001B02BD02EFMOROCTOCOG ALFA **ELOCTA 3.000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.3.000 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. CU PULB., 3 ML DE SOLV. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 TIJĂ A PISTONULUI, 1 ADAPTOR PT. FLAC., 1 SET DE PERFUZIE, 2 TAMPOANE CU ALCOOL, 2 PLASTURI, 1 COMPRESĂPR18.762,4600009.589,2400000,000000
  104W62681001B02BD02EFMOROCTOCOG ALFA **ELOCTA 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)SUEDIA1 FLAC. CU PULB., 3 ML DE SOLV. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 TIJĂ A PISTONULUI, 1 ADAPTOR PT. FLAC., 1 SET DE PERFUZIE, 2 TAMPOANE CU ALCOOL, 2 PLASTURI, 1 COMPRESĂPR11.485,4300001.657,2700000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, după poziția 14 se introduce o nouă poziție, poziția 15, cu următorul cuprins:
  „15W59725001D07CC01BETAMETHASONUM + GENTAMICINUM + CLOTRIMAZOLUMTRESYLCREMĂFĂRĂ CONCEN-TRAȚIEFITERMAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 TUB DIN AL FILMAT LA INTERIOR CU LAC EPOXIFENOLIC X 15 G CREMĂP6L18,14000011,0000000,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, după poziția 32 se introduce o nouă poziție, poziția 33, cu următorul cuprins:
  „33W63371003J01XB01COLISTIMETAT DE SODIU ** ΩCOLOBREATHECAPS. CU PULB. DE INHAL.1.662.500 UITEVA B.V.OLANDACUTIE CU 7 BLIST. OPA/AL/PVC X 8 CAPSULE + INHALATOR DE PULBERE TURBOSPINPRF5671,65392878,7841070,000000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 35 se introduc trei noi poziții, pozițiile 36-38, cu următorul cuprins:
  „36W66174003J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. PT. ADMIN. SC.100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 100 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 5 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)PR12.385,5300002.638,3800000,000000
  37W66174002J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. PT. ADMIN. SC.100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 50 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 2,5 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)PR11.203,8800001.350,3800000,000000
  38W66174001J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **HYQVIA 100 mg/mlSOL. PERF. PT. ADMIN. SC.100 mg/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 25 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 1,25 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)PR1613,990000707,4000000,000000“
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc“, după poziția 3 se introduc trei noi poziții, pozițiile 4-6, cu următorul cuprins:
  „4W08891006A16AB03AGALSIDASUM ALFA ** ΩREPLAGAL 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlSHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES ABSUEDIACUTIE X 4 FLACON X 3,5 ML CONC. PT. SOL. PERF. ÎNTR-UN FLC. DE 5 MLPR46.188,7900006.755,3275000,000000
  5W65588001B01AX07CAPLACIZUMABUM ** ΩCABLIVI 10 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.10 mgABLYNX NVBELGIA1 FLAC. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLV. + 1 ADAPTOR + 2 TAMPOANEPR121.858,45000023.863,8900000,000000
  6W64892001N07XX12PATISIRANUM ** ΩONPATTRO 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlALNYLAM NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU 5 ML CONC.PR140.417,55000044.093,3400000,000000“
  17. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, pozițiile 40, 43, 49 și 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „40W66435002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM **ACID ALENDRONIC AUROBINDO 70 mgCOMPR.70 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 4 COMPR.P6L42,5225003,4100000,000000
  ………………………………………………................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………
  43W58352002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM **ACID ALENDRONIC AUROBINDO 70 mgCOMPR.70 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC-ACLAR/AL X 4 COMPR.P6L42,5225003,4100000,000000
  ………………………………………………................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………
  49W66431003M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM **RISEDRONAT AUROBINDO 35 mgCOMPR. FILM.35 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-AL X 4 COMPR. FILM.P6L43,4475004,6600000,000000
  ………………………………………………................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………
  51W59460003M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM **RISEDRONAT AUROBINDO 35 mgCOMPR. FILM.35 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-AL X 4 COMPR. FILM.P6L43,4475004,6600000,000000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 44 și 45 se abrogă.19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 371 se introduce o nouă poziție, poziția 372, cu următorul cuprins:
  „372W66698001L01AA03MELPHALANUMMELFALAN AMRING 50 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgAMRING FARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU SOLV.PR1165,000000201,432000591,988000“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 235 și 238 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „235W66435002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMACID ALENDRONIC AUROBINDO 70 mgCOMPR.70 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X4 COMPR.P6L42,5225003,4100000,000000
  ………………………………………………................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………
  238W58352002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMACID ALENDRONIC AUROBINDO 70 mgCOMPR.70 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE PVC-ACLAR/AL X4 COMPR.P6L42,5225003,4100000,000000“
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 248 se introduc două noi poziții, pozițiile 249 și 250, cu următorul cuprins:
  „249W66757001J02AB02KETOCONAZOLUMKETOCONAZOLE HRA 200 mgCOMPR.200 mgHRA PHARMA RARE DISEASESFRANȚACUTIE CU 6 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PR/PRF6039,53650043,7306660,000000“
  250W67015006J02AC02ITRACONAZOLUMOMICRAL 100 mgCAPS.100 mgBAUSCH HEALTH IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE X 3 BLIST. AL/AL X 5 CAPS.P-RF151,7000002,2240000,000000“
  22. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 37 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna ianuarie 2021.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----