ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 224 din 30 decembrie 2020privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1330 din 31 decembrie 2020  Pandemia COVID-19 reprezintă un șoc major pentru economia globală, dar și pentru economia națională. În acest context, industria turistică, structurile de cazare, structurile de alimentație, agențiile de turism, este printre cele mai afectate ramuri ale economiei naționale.Acest lucru a fost cauzat de restricțiile impuse de Guvernul României în timpul stării de urgență și în timpul stării de alertă. În baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au fost impuse restricții de funcționare pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniu, unitățile de alimentație publică, atât cele independente, cât și cele care funcționează în cadrul unităților de cazare, restricții ce au constat în suspendarea temporară începând cu data instaurării stării de urgență a activității operatorilor economici, restricții extinse până la data de 31 august 2020 pentru unitățile care funcționează în spații închise. Măsurile obligatorii impuse de autoritățile competente au avut un impact negativ direct asupra întreprinderilor din sectorul de alimentație publică, restaurante și alte servicii de servire a mesei, ducând la suspendarea activității acestora din motive neimputabile lor și, în consecință, la trimiterea personalului angajat în șomaj tehnic.Pe de altă parte, în cazul specific al structurilor de cazare și al agențiilor de turism, a fost vorba de o reducere inerentă a cererii ca efect direct al pandemiei, pierderile întreprinderilor în cauză fiind determinate, pentru perioada menționată, de restricțiile administrative impuse prin Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și prin actele subsecvente, dar și de scăderea cererii datorate reticenței de a călători. Turismul este un sector important al economiei naționale. Conform unui studiu realizat de către asociațiile patronale din turism, pe baza situațiilor financiare depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru anul 2019, se estimează că impactul industriei turistice HORECA la formarea PIB este de 5,07%, 3,42% impact financiar direct - valoare adăugată; 0,91% impact social - salarii angajați și aport consum; 0,74% impact financiar indirect - furnizori și investiții.Conform datelor statistice oficiale, furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul total de înnoptări, români și străini, în structurile de primire turistice a scăzut la jumătate în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, iar înnoptările turiștilor străini au scăzut cu aproximativ 80%. Scăderea circulației turistice a avut repercusiuni și asupra volumului de activitate, respectiv asupra cifrei de afaceri.Analizând datele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele:a) în privința structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%. Cei mai afectați au fost marii contribuabili, – 64,8%, urmați de contribuabilii mijlocii, – 48,4% și de cei mici, – 36,8%;b) în privința structurilor de alimentație, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii, – 40,5%, urmați de contribuabilii mici, – 32,2% și de cei mari, – 27,8%;c) în privința agențiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mari, – 71,4%, urmați de cei mijlocii, 62,8% și de cei mici, 51,6%. Totodată, operatori economici din turism angajează un număr mare din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate – 4,2% din numărul de salariați, decembrie 2019, conform datelor Institutului Național de Statistică, astfel încât nevoia de sprijin al acestora prin ajutoare de stat este o cerință reală cu un impact mare asupra echilibrelor macroeconomice ale României.În aceste condiții, adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste efecte negative asupra economiei. Astfel, scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.Măsurile de sprijin propuse influențează direct capacitatea operațională a întreprinderilor din acest sector de a-și menține și relua activitățile pe o piață de consum grav afectată de pandemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin, întreprinderile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România.Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a-i ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă.Prezenta schema de ajutor se adresează întreprinderilor din industria ospitalității, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, afectate de efectele pandemiei în perioada martie-iunie 2020.Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea acestui sector prin:a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia. Intrarea acestora în faliment ar genera un efect de domino economic ce ar avea grave implicații economice la nivel național;b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o perioadă de minimum 6 luni. În contextul celui de-al doilea val al pandemiei, în care deja au fost aplicate noi restricții și probabil vor mai urma altele, se impune adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin pentru continuarea și restartarea activităților economice în acest sector.Ținând cont de faptul că sprijinirea întreprinderilor reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României, în condițiile în care acest sector are o contribuție importantă la creșterea economică națională și crearea de locuri de muncă, sens în care acestea trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătățirea accesului la finanțare,luând în considerare faptul că este necesară implementarea unei măsuri de sprijin până la expirarea termenului-limită prevăzut în Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificările și completările ulterioare, respectiv 30 iunie 2021,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea aduce prejudicii bugetului de stat ca urmare a încetării activității unor operatori economici, întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru întreprinderile din acest sector ar conduce la întârzierea relansării economice, având în vedere că notificarea actului normativ adoptat conduce la emiterea mai rapidă a deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene, aspect necesar pentru acordarea ajutorului de stat, având în vedere necesitatea de a asigura resurse financiare suplimentare contribuabililor care intră în sfera impozitului specific unor activități prin reducerea sarcinii fiscale privind impozitul specific, ținând cont de faptul că, în continuare, o mare parte dintre activitățile din sfera impozitului specific unor activități nu pot fi desfășurate sau nu se desfășoară în condiții de profitabilitate, având în atenție necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic, în contextul în care, prin măsurile impuse de autorități, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, sectorul turismului este unul dintre cele mai grav afectate,ținând seama de faptul că nepromovarea acestor reglementări ar avea consecințe negative, în sensul că ar conduce la scăderea numărului operatorilor din sfera impozitului specific din circuitul economic, precum și a locurilor de muncă create de aceștia și o lipsă bruscă sau indisponibilitate de lichiditate poate antrena chiar insolvabilitatea operatorilor din piață, cu efecte grave asupra mediului de afaceri și implicit asupra veniturilor statului,considerăm că reglementarea scutirii la plata impozitului specific unor activități pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2021 reprezintă o măsură necesară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.Dat fiind faptul că aspectele indicate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și reglementarea unor măsuri fiscale. (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în baza art. 107 alin. (3) lit. (b) din TFUE, astfel cum este interpretat de secțiunea a 2-a și secțiunea 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare (C(2020) 2215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3156 din 8 mai 2020, C(2020) 4509 din 29 iunie 2020 și C(2020) 7127 din 13 octombrie 2020), și se acordă după comunicarea, de către Comisia Europeană, a deciziei de autorizare.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS;b) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MEAT;c) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - sistemul informatic integrat proiectat și dezvoltat de STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MEAT, în scopul gestionării acordării sprijinului financiar pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; sistemul informatic este găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MEAT;d) ajutor de stat - orice măsură care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României și agenții de turism licențiate, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme;f) contractul de finanțare - act juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de furnizor, pe de o parte, și beneficiar, pe de altă parte, prin care se aprobă acordarea finanțării în temeiul prezentei scheme;g) durata schemei - prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 30.06.2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare;h) furnizor de ajutor de stat - entitatea deținută de stat sau care administrează resurse ale statului, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat. În cazul de față, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;i) întreprinderi în dificultate - întreprinderi care se află în cel puțin una din situațiile următoare, conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat:1. în cazul unei societăți cu răspundere limitată, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;2. în cazul unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;3. atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;4. atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;5. în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.  +  Articolul 2(1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.(2) Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.(3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro/întreprindere este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii contractului de finanțare.  +  Articolul 3(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat.(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.(3) Ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care nu sunt în dificultate, în sensul definiției de la art. 1 alin. (3) lit. i) și/sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.(5) Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordării ajutorului în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici prevăzuți la alin. (4) care au primit ajutor pentru salvare să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare.(6) Beneficiarii nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente.(7) Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi eligibile:a) nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro; b) nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.  +  Articolul 4(1) Sumele aferente schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație și/sau din fonduri externe.(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.(3) Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare, cu respectarea art. 1 alin. (2).(4) În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme.(5) Virarea efectivă a sumei care constituie grantul se face prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.  +  Articolul 5Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.  +  Articolul 6Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:a) înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;b) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, ajutoarele de minimis, precum și la ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;c) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 și care au obligația îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5);d) depunerea situațiilor financiare anuale;e) depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;f) depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;g) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Verificarea îndeplinirii condiției se realizează de către furnizorul ajutorului de stat;h) depunerea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, condiționează acordarea sprijinului financiar de lipsa legăturilor între jurisdicțiile necooperatiste, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:1. nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;2. nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;3. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;4. nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;i) primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat.  +  Articolul 7(1) Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secțiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 800.000 euro, precum și cu ajutoare acordate în temeiul altor secțiuni ale comunicării, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.(2) Măsurile de ajutor acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor europene referitoare la ajutoarele de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii și Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general sau cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat - Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu condiția respectării dispozițiilor și normelor privind cumularea prevăzute în regulamentele respective.  +  Articolul 8(1) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.(2) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat.(3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(5) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligația de a pune la dispoziția furnizorului schemei, în formatul și în termenul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.(6) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(7) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS a prezentei scheme, precum și a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.(8) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.(9) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.(10) Până la data de 30 iunie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.  +  Articolul 9(1) Furnizorul ajutoarelor de stat monitorizează respectarea condițiilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei, iar în situația în care constată nerespectarea acestora, întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor legislației în vigoare. Recuperarea ajutorului de stat se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.(2) Ajutorul de stat se recuperează în integralitate și în situațiile în care se constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, inclusiv faptul că:a) nu au respectat obligația menținerii activității în condițiile art. 5;b) au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat;c) nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va emite, prin ordin, Ghidul de implementare a prezentei scheme, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11(1) Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, nu datorează impozit specific pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii calculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2021-31 martie 2021.(3) Impozitul specific unor activități determinat potrivit alin. (2) se declară și se plătește potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 224.----