ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 222 din 30 decembrie 2020privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020  Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare, se schimbă regimul juridic al personalului din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, din personal contractual în funcționari publici, iar pentru aplicarea în bune condiții a acesteia trebuie efectuate modificări, deoarece în forma ei inițială nu asigură corelarea cu politicile și reglementările specifice aplicabile în prezent, inclusiv cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care aduce schimbări majore privind reglementarea funcției publice la nivelul instituțiilor publice aflate în subordinea autorităților centrale,ținând cont de faptul că, pentru promovarea unui proiect de modificare a Legii nr. 352/2015, a fost pusă în discuție evaluarea sarcinii bugetare ce se va crea, ca urmare a finanțării integrale a acestei instituții de la bugetul de stat, iar pentru identificarea surselor de acoperire a creșterii cheltuielilor bugetare, mai ales în această perioadă de pandemie, au fost efectuate analize amănunțite, fapt care a întârziat circuitul unui proiect de lege pentru modificarea actului normativ,luând în considerare că, în cazul neadoptării actului de prorogare, activitatea de verificare și control care vizează buna desfășurare a unuia dintre cele mai importante segmente ale economiei, transportul rutier de marfă și persoane, desfășurată de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, instituție ce îndeplinește și rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, sancționare și raportare în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri și ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, va fi afectată prin imposibilitatea exercitării ei, fapt ce conduce la afectarea interesului public, prin neasigurarea unor servicii de transport la standardele impuse de reglementările specifice stabilite la nivel european, aplicabile în domeniu,ținând cont de faptul că necesitatea adoptării unei măsuri urgente și imediate derivă din faptul că la împlinirea termenului de 1 ianuarie 2021 operează de drept intrarea în vigoare a Legii nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, iar în forma ei inițială aceasta nu este corelată cu reglementările specifice aplicabile în prezent,luând în considerare că elementele menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea unei măsuri imediate de prorogare a termenului de intrare în vigoare a acestei legi,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 222.----