HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 30 decembrie 2020pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1326 din 31 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 1.132.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este produsă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
  ORGANIGRAMA
  aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
  ----