ORDIN nr. 1.584 din 29 decembrie 2020pentru modificarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 351/2018
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1313 din 30 decembrie 2020  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizele Consiliului Concurenței nr. 8.040 din 13.07.2020 și nr. 15.953 din 21.12.2020, ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 118.836 din 28.12.2020,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul ISchema de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 351/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilității Regulamentului de minimis, respectiv 31 decembrie 2023.2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Bugetul schemei este de 15.150.000 euro, din care 12.777.674,42 euro provin de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 2.372.325,58 euro de la bugetul de stat. Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 200.Repartizarea anuală, orientativă, a bugetului schemei este următoarea:
  Anul201820192020Total
  Ajutoare de minimis (milioane euro)5,055,055,0515,15
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  București, 29 decembrie 2020.Nr. 1.584.----