ORDIN nr. 1.583 din 29 decembrie 2020pentru modificarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018
EMITENT
  • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1313 din 30 decembrie 2020    În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizele Consiliului Concurenței nr. 8.040 din 13.07.2020 și nr. 15.953 din 21.12.2020,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 118.831 din 28.12.2020,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul ISchema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilității Regulamentului de minimis și a Regulamentului de exceptare în bloc, respectiv 31 decembrie 2023.2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 264, din care 64 pe componenta de ajutor de stat.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
    Cristian Ghinea
    București, 29 decembrie 2020.Nr. 1.583.----