ACT ADIȚIONAL nr. 3 din 23 decembrie 2020pentru anul 2020 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1298 din 28 decembrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.209 din 23 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1298 din 28 decembrie 2020.
  Încheiat între:Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Lucian Nicolae Bode, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, în calitate de autoritate contractantă,șiSocietatea de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Gabriel-Daniel Mocanu, director general, în calitate de operator,denumite în continuare în mod individual partea și în mod colectiv părțile,în temeiul prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020 privind Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., cu modificările ulterioare, și ca urmare a:– prevederilor art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care Societății METROREX - S.A. i s-a alocat suplimentar din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la titlul 40 - „Subvenții“, suma de 150.000,00 mii lei;– valorilor privind veniturile și cheltuielile realizate pe primele 9 luni ale anului 2020 și estimărilor pentru trimestrul IV din anul 2020,părțile convin să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 2, 7 și 8 la contract, după cum urmează:1. anexa nr. 2 „Achiziții material rulant“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul act adițional;2. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act adițional;3. anexa nr. 8 „Valoarea estimată a compensației cuvenite pe durata contractului. Calculul compensației pentru prestarea serviciului de transport public în anul 2020“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul act adițional;4. anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul act adițional.
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  METROREX - S.A.
  Director general,
  Gabriel-Daniel Mocanu
   +  Anexa nr. 1la Actul adițional nr. 3/2020(Anexa nr. 2 la contract)
  Achiziții material rulant
  mii lei (cu TVA inclus)
  Nr. crt.Denumire proiectDescriere proiectDurata până la finalizare/ Valoarea respectivăTermen20202021202220232024Sursa de finanțare
  ÎnceputFinalizare
  01234567891011
  TOTAL103.028,0083.000,00110.000,00276.800,00683.300,00TOTAL BUGET 2020-2024
  1,000026.800,0081.300,00T55Buget de stat
  103.027,0000250.000,00170.000,00T65BEI IV
  083.000,00110.000,000432.000,00T58POIM
  1Achiziție material rulant Magistrala 5, Secțiunea 113 trenuri5 ani/63120202024103.028,0000276.800,00251.300,00TOTAL
  1,000026.800,0081.300,00T55Buget de stat
  103.027,0000250.000,00170.000,00T65BEI IV
  2Achiziție material rulant Magistrala 6, 1 Mai-Otopeni12 trenuri5 ani/62520212025083.000,00110.000,000432.000,00TOTAL
  083.000,00110.000,000432.000,00T58POIM
   +  Anexa nr. 2*)la Actul adițional nr. 3/2020(Anexa nr. 7 la contract)
  Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei
  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 3^1)la Actul adițional nr. 3/2020(Anexa nr. 8 la contract)
  Valoarea estimată a compensației cuvenite pe durata contractului Calculul compensației
  pentru prestarea serviciului de transport public în anul 2020
  În total, în anul 2020 se preconizează că METROREX - S.A. va primi, din surse publice, suma de 712.008,53 mii lei sub formă de compensație (687.000,00 mii lei reprezentând subvenția pentru transport călători cu metroul și 25.008,53 mii lei reprezentând diferențe de tarif cuvenite operatorului) și 103.028,00 mii lei pentru materialul rulant ce va fi achiziționat în anul 2020. ^1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.*) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 22.339,90 mii lei, sunt compuse din „venituri din alte activități“, în cuantum de 18.662,35 mii lei, și „alte venituri din exploatare“, în cuantum de 3.677,55 mii lei, care se regăsesc în anexa nr. 2 (anexa nr. 7 la contract).
  ----