HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 11 decembrie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică după cum urmează:  +  Articolul 6Dacă agentul biologic evaluat de către angajator, conform prevederilor prezentei hotărâri, nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, angajatorul clasifică agentul biologic în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.2. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.3. Anexele nr. 1, 3, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.833 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, III, V și VI la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la adaptări de natură strict tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019, și Directiva (UE) 2020/739 a Comisiei din 3 iunie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește includerea SARS-CoV-2 în lista agenților biologici care cauzează infecții la om și de modificare a Directivei (UE) 2019/1.833 a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 175 din 4 iunie 2020.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 11 decembrie 2020.Nr. 1.075.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
  LISTA ORIENTATIVĂ
  a tipurilor de activități profesionale
  1. Activități în fabricile de producție alimentară2. Activități în agricultură3. Activități profesionale în care există contact cu animale și/sau produse de origine animală4. Activități în serviciile de sănătate, inclusiv în unitățile de izolare și unitățile de examinare postmortem5. Activități în laboratoare clinice, veterinare și de diagnostic, excluzând laboratoarele de diagnostic microbiologic6. Activități în instalațiile de eliminare a deșeurilor7. Activități în instalațiile de epurare a apelor uzateÎn cazul în care rezultatul evaluării riscurilor, efectuat în conformitate cu art. 8, 9 și art. 10 alin. (3) din hotărâre, indică o expunere neintenționată a lucrătorilor la agenți biologici, pot exista alte activități profesionale, neincluse în prezenta anexă, care vor fi luate în considerare de către angajatori.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
  CLASIFICAREA AGENȚILOR BIOLOGICI
  Notă introductivă1. Conform domeniului de aplicare a hotărârii, sunt incluși în clasificare numai agenții despre care este cunoscut că pot infesta ființele umane.Dacă este cazul, se adaugă indicații asupra riscului toxic și alergic potențial al agenților.Nu au fost luați în considerare agenții patogeni pentru animale și plante cunoscuți ca neavând efect asupra omului.La stabilirea prezentei liste de agenți biologici clasificați nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.2. Clasificarea agenților biologici se bazează pe efectele acestor agenți asupra lucrătorilor sănătoși.Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitatea deficitară, sarcina sau alăptarea, nu sunt luate în considerare în mod specific.Riscul suplimentar la care sunt expuși acești lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzute de hotărâre.Orice măsură de precauție tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activități cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenți biologici din grupa 3 sau 4 trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.3. Agenții biologici care nu au fost clasificați în grupele 2-4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa 1.În cazul genurilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli și o referire de ordin mai general arată că alte specii aparținând aceluiași gen pot afecta sănătatea.Atunci când în clasificarea agenților biologici se menționează un gen în totalitate, este implicit că speciile și tulpinile (sușele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.4. Atunci când o tulpină (sușă) este atenuată sau când și-a pierdut genele de virulență, izolarea cerută prin clasificarea sușei sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potențial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de sușă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinație profilactică ori terapeutică.5. Nomenclatorul agenților care servește la stabilirea prezentei clasificări reflectă și respectă ultimele consensuri internaționale privind taxonomia și nomenclatura agenților în vigoare în momentul elaborării sale.6. Lista agenților biologici clasificați reflectă stadiul cunoștințelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoștințelor.7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om și care nu au fost evaluate și clasificate în această anexă se clasifică de către autoritățile competente prevăzute la art. 45 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cel puțin în grupa 2, cu excepția situațiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.8. Anumiți agenți biologici clasificați în grupa 3 și marcați în lista prevăzută mai jos prin (**) pot prezenta un risc de infecție limitat pentru lucrători, deoarece acești agenți nu sunt în mod normal infecțioși pe cale aerogenă.Autoritățile competente prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. b) din hotărâre evaluează măsurile de izolare care urmează să fie aplicate față de acești agenți biologici, luându-se în considerare natura activităților specifice în discuție și cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanțe se poate renunța la unele dintre aceste măsuri.9. Cerințele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziților, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viață al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecțioase pentru om la locul de muncă.10. Lista conține indicații separate pentru agenții biologici care sunt susceptibili să provoace reacții alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuși.Aceste indicații sunt arătate prin următoarele litere:– A: posibile reacții alergice;– D: lista lucrătorilor expuși acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute;– T: producere de toxine;– V: vaccin eficient disponibil și înregistrat în Uniunea Europeană.Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ținându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.11. Clasificarea bacteriilor și a organismelor similareNB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu mențiunea „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.
  Agent biologicClasificareNote
  Actinomadura madurae2
  Actinomadura pelletieri2
  Actinomyces gerencseriae2
  Actinomyces israelii2
  Actinomyces spp.2
  Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
  Anaplasma spp.2
  Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
  Arcobacter butzleri2
  Bacillus anthracis3T
  Bacteroides fragilis2
  Bacteroides spp.2
  Bartonella bacilliformis2
  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
  Bartonella (Rochalimaea) spp.2
  Bordetella bronchiseptica2
  Bordetella parapertussis2
  Bordetella pertussis2T, V
  Bordetella spp.2
  Borrelia burgdorferi2
  Borrelia duttonii2
  Borrelia recurrentis2
  Borrelia spp.2
  Brachyspira spp.2
  Brucella abortus3
  Brucella canis3
  Brucella inopinata3
  Bruceloză3
  Brucella suis3
  Burkholderia cepacia2
  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
  Campylobacter fetus subsp. fetus2
  Campylobacter fetus subsp. venerealis2
  Campylobacter jejuni subsp. doylei2
  Campylobacter jejuni subsp. jejuni2
  Campylobacter spp.2
  Cardiobacterium hominis2
  Cardiobacterium valvarum2
  Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
  Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
  Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
  Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (tulpini aviare)3
  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (alte tulpini)2
  Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
  Clostridium botulinum2T
  Clostridium difficile2T
  Clostridium perfringens2T
  Clostridium tetani2T, V
  Clostridium spp.2
  Corynebacterium diphtheriae2T, V
  Corynebacterium minutissimum2
  Corynebacterium pseudotuberculosis2T
  Corynebacterium ulcerans2T
  Corynebacterium spp.2
  Coxiella burnetii3
  Edwardsiella tarda2
  Ehrlichia spp.2
  Eikenella corrodens2
  Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
  Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
  Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2
  Enterobacter spp.2
  Enterococcus spp.2
  Erysipelothrix rhusiopathiae2
  Escherichia coli (cu excepția tulpinilor nepatogene)2
  Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (de exemplu, O157:H7 sau O103)3 ^(**^)T
  Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
  Francisella hispaniensis2
  Francisella tularensis subsp. holarctica2
  Francisella tularensis subsp. mediasiatica2
  Francisella tularensis subsp. novicida2
  Francisella tularensis subsp. tularensis3
  Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2
  Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2
  Gardnerella vaginalis2
  Haemophilus ducreyi2
  Haemophilus influenzae2V
  Haemophilus spp.2
  Helicobacter pylori2
  Helicobacter spp.2
  Klebsiella oxytoca2
  Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2
  Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2
  Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2
  Klebsiella spp.2
  Legionella pneumophila subsp. fraseri2
  Legionella pneumophila subsp. pascullei2
  Legionella pneumophila subsp. pneumophila2
  Legionella spp.2
  Leptospira interrogans (toate serotipurile)2
  Leptospira interrogans spp.2
  Listeria monocytogenes2
  Listeria ivanovii subsp. ivanovii2
  Listeria invanovii subsp. londoniensis2
  Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2
  Morganella morganii subsp. sibonii2
  Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2
  Mycobacterium africanum3V
  Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2
  Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
  Mycobacterium avium subsp. silvaticum2
  Mycobacterium bovis3V
  Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3
  Mycobacterium chelonae2
  Mycobacterium chimaera2
  Mycobacterium fortuitum2
  Mycobacterium intracellulare2
  Mycobacterium kansasii2
  Mycobacterium leprae3
  Mycobacterium malmoense2
  Mycobacterium marinum2
  Mycobacterium microti3 ^(**^)
  Mycobacterium pinnipedii3
  Mycobacterium scrofulaceum2
  Mycobacterium simiae2
  Mycobacterium szulgai2
  Mycobacterium tuberculosis3V
  Mycobacterium ulcerans3 ^(**^)
  Mycobacterium xenopi2
  Mycoplasma hominis2
  Mycoplasma pneumoniae2
  Mycoplasma spp.2
  Neisseria gonorrhoeae2
  Neisseria meningitidis2V
  Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
  Nocardia asteroides2
  Nocardia brasiliensis2
  Nocardia farcinica2
  Nocardia nova2
  Nocardia otitidiscaviarum2
  Nocardia spp.2
  Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
  Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)2
  Pasteurella multocida subsp. multocida2
  Pasteurella multocida subsp. septica2
  Pasteurella spp.2
  Peptostreptococcus anaerobius2
  Plesiomonas shigelloides2
  Porphyromonas spp.2
  Prevotella spp.2
  Proteus mirabilis2
  Proteus penneri2
  Proteus vulgaris2
  Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
  Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
  Providencia spp.2
  Pseudomonas aeruginosa2T
  Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
  Rickettsia africa3
  Rickettsia akari3 ^(**^)
  Rickettsia australis3
  Rickettsia canadensis2
  Rickettsia conorii3
  Rickettsia heilongjiangensis3 ^(**^)
  Rickettsia japonica3
  Rickettsia montanensis2
  Rickettsia typhi3
  Rickettsia prowazekii3
  Rickettsia rickettsii3
  Rickettsia sibirica3
  Rickettsia spp.2
  Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae2
  Salmonella Enteritidis2
  Salmonella Paratyphi A, B, C2V
  Salmonella Typhi3 ^(**^)V
  Salmonella Typhimurium2
  Salmonella (alte serotipuri)2
  Shigella boydii2
  Shigella dysenteriae (tip 1)3 ^(**^)T
  Shigella dysenteriae, alte tipuri decât tipul 12
  Shigella flexneri2
  Shigella sonnei2
  Staphylococcus aureus2T
  Streptobacillus moniliformis2
  Streptococcus agalactiae2
  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis2
  Streptococcus pneumoniae2T, V
  Streptococcus pyogenes2T
  Streptococcus suis2
  Streptococcus spp.2
  Treponema carateum2
  Treponema pallidum2
  Treponema pertenue2
  Treponema spp.2
  Trueperella pyogenes2
  Ureaplasma parvum2
  Ureaplasma urealyticum2
  Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)2T, V
  Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
  Vibrio spp.2
  Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica2
  Yersinia enterocolitica subsp. palearctica2
  Yersinia pestis3
  Yersinia pseudotuberculosis2
  Yersinia spp.2
  (**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  12. Clasificarea virusurilor (*)(*) A se vedea pct. 7 din nota introductivă.NB: Virusurile au fost enumerate în funcție de ordin (O), familie (F) și gen (G).
  Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat)ClasificareNote
  Bunyavirusuri (O)  
  Hantaviridae (F)  
  Ortohantavirus (G)  
  Ortohantavirus Andes (specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus [HPS])3 
  Ortohantavirus Bayou3 
  Ortohantavirus Black Creek Canal3 
  Ortohantavirus Cano Delgadito3 
  Ortohantavirus Choclo3 
  Ortohantavirus Dobrava-Belgrade [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS - Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome)]3 
  Ortohantavirus El Moro Canyon3 
  Ortohantavirus Hantaan [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]3 
  Ortohantavirus Laguna Negra3 
  Ortohantavirus Prospect Hill2 
  Ortohantavirus Puumala [specia de hantavirus care provoacă nefropatia epidemică (NE)]2 
  Ortohantavirus Seul [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]3 
  Ortohantavirus Sin Nombre [specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS)]3 
  Alte hantavirusuri cunoscute ca fiind patogene2 
  Nairoviridae (F)  
  Ortonairovirus (G)  
  Ortonairovirus Crimeea-Congo febră hemoragică4 
  Ortonairovirus Dugbe2 
  Ortonairovirus Hazara2 
  Ortonairovirus care provoacă boala ovinelor de Nairobi2 
  Alte nairovirusuri cunoscute ca fiind patogene2 
  Peribunyaviridae (F)  
  Ortobunyavirus (G)  
  Ortobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)2 
  Ortobunyavirus care provoacă encefalita California2 
  Ortobunyavirus Oropouche3 
  Alte ortobunyavirusuri cunoscute ca fiind patogene2 
  Phenuiviridae (F)  
  Phlebovirus (G)  
  Phlebovirus Bhanja2 
  Phlebovirus Punta Toro2 
  Phlebovirus care provoacă febra Rift Valley3 
  Phlebovirus Naples care provoacă febra flebotomului (virus Toscana)2 
  Phlebovirus SFB (virusul care provoacă febra severă cu sindromul de trombocitopenie)3 
  Alte phlebovirusuri cunoscute a fi patogene2 
  Herpesvirusuri (O)  
  Herpesviridae (F)  
  Citomegalovirus (G)  
  Virus betaherpes uman 5 (citomegalovirus)2 
  Lymphocryptovirus (G)  
  Virus gama herpes uman 4 (virus Epstein-Barr)2 
  Rhadinoovirus (G)  
  Virus gamaherpes uman 82D
  Roseolovirus (G)  
  Virus betaherpes uman 6A (virus B-limfotropic uman)2 
  Virus betaherpes uman 6B2 
  Virus betaherpes uman 72 
  Virus herpes simplex (G)  
  Alfaherpesvirus Macacine 1 (Herpesvirus simiae, virus Herpes B)3 
  Virus alfaherpes uman 1 (virus herpes uman 1, virus Herpes simplex tip 1)2 
  Virus alfaherpes uman 2 (virus herpes uman 2, virus Herpes simplex tip 2)2 
  Varicellovirus (G)  
  Virus alfaherpes uman 3 (virus herpes varicelă-zoster)2V
  Mononegavirales (O)  
  Filoviridae (F)  
  Ebolavirus (G)4 
  Marburgvirus (G)  
  Marburgvirus Marburg4 
  Paramyxoviridae (F)  
  Avulavirus (G)  
  Virusul bolii de Newcastle2 
  Henipavirus (G)  
  Henipavirus Hendra4 
  Henipavirus Nipah4 
  Morbillivirus (G)  
  Morbilivirus rujeolă2V
  Respirovirus (G)  
  Respirovirus uman 1 (virus paragripal 1)2 
  Respirovirus uman 3 (virus paragripal 3)2 
  Rubulavirus (G)  
  Rubulavirus Mumps2V
  Rubulavirus uman 2 (virus paragripal 2)2 
  Rubulavirus uman 4 (virus paragripal 4)2 
  Pneumoviridae (F)  
  Metapneumovirus (G)  
  Ortopneumovirus (G)  
  Ortopneumovirus uman (virus sincițial respirator)2 
  Rhabdoviridae (F)  
  Lyssavirus (G)  
  Lyssavirusul liliacului australian3 ^(**^)V
  Lyssavirus Duvenhage3 ^(**^)V
  Lyssavirusul liliacului european 13 ^(**^)V
  Lyssavirusul liliacului european 23 ^(**^)V
  Lyssavirusul liliacului Lago3 ^(**^) 
  Lysavirus Mokola3 
  Lyssavirus de rabie3 ^(**^)V
  Vesiculovirus (G)  
  Virus stomatită veziculară, veziculovirus Alagoas2 
  Virus stomatită veziculară, veziculovirus Indiana2 
  Virus stomatită veziculară, veziculovirus New Jersey2 
  Veziculovirus Piry (virus Piry)2 
  Nidovirales (O)  
  Coronaviridae (F)  
  Betacoronavirus (G)  
  Coronavirusul asociat sindromului respirator acut sever (virusul SARS)3 
  Coronavirusul 2 care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS-CoV-2) ^(1)3 
  Coronavirus asociat sindromului respirator din Orientul Mijlociu (virusul MERS)3 
  Alte Coronaviridae cunoscute a fi patogene2 
  Picornavirusuri (O)  
  Picornaviridae (F)  
  Cardiovirus (G)  
  Virus Saffold2 
  Cosavirus (G)  
  Cosavirus A2 
  Enterovirus (G)  
  Enterovirus A2 
  Enterovirus2 
  Enterovirus C2 
  Enterovirus D, enterovirus tip 70 uman (virusul conjunctivitei hemoragice acute)2 
  Rinovirusuri2 
  Poliovirus, tip 1 și 32V
  Poliovirus, tip 2^(2)3V
  Hepatovirus (G)  
  Hepatovirus A (virus hepatită A, entrovirus uman tip 72)2V
  Kobuvirus (G)  
  Aichivirus A (Aichi virus 1)2 
  Parechovirus (G)  
  Parechovirusuri A2 
  Parechovirusuri B (virus Ljungan)2 
  Alte Picornaviridae cunoscute a fi patogene2 
  Neatribuit (O)  
  Adenoviridae (F)2 
  Astroviridae (F)2 
  Arenaviridae (F)  
  Virus Mammarena (G)  
  Virus Mammarena brazilian4 
  Virus Mammarena Chapare4 
  Virus Mammarena Flexal3 
  Virus Mammarena Guanarito4 
  Virus Mammarena Junín4 
  Virus Mammarena Lassa4 
  Virus Mammarena Lujo4 
  Virus Mammarena coriomeningită limfocitară, tulpini neurotropice2 
  Virus Mammarena coriomeningită limfocitară (alte tulpini)2 
  Virus Mammarena Machupo4 
  Virus Mammarena Mobala2 
  Virus Mammarena Mopeia2 
  Virus Mammarena Tacaribe2 
  Virus Mammarena Whitewater Arroyo3 
  Caliciviridae (F)  
  Norovirus (G)  
  Norovirus (virus Norwalk)2 
  Alte Caliciviridae cunoscute a fi patogene2 
  Hepadnaviridae (F)  
  Ortohepadnavirus (G)  
  Virus hepatita B sau C3^(**^)V, D
  Hepeviridae (F)  
  Ortohepevirus (G)  
  Ortohepevirus A (virus hepatită E)2 
  Flaviviridae (F)  
  Flavivirus (G)  
  Virus Denga3 
  Virus encefalită japoneză3V
  Virus boala pădurii Kyasanur3V
  Virus boala Louping3^(**^) 
  Virus encefalită Valea Murray (virus encefalită Australia)3 
  Virus febră hemoragică Omsk3 
  Virus Powassan3 
  Virus Rocio3 
  Virus encefalită St. Louis3 
  Virus encefalită transmisă de căpușe  
  Virus Absettarov3 
  Virus Hanzalova3 
  Virus Hypr3 
  Virus Kumlinge3 
  Virus Negishi3 
  Encefalită rusă de primăvară-vară^(a)3V
  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip din Europa Centrală)3^(**^)V
  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip din Extremul Orient)3 
  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip siberian)3V
  Virus Wesselsbron3^(**^) 
  Virus febră Nil de Vest3 
  Virus febră galbenă3V
  Virus Zika2 
  Alte flavivirusuri cunoscute a fi patogene2 
  Hepacivirus (G)  
  Hepacivirus C (virus hepatită C)3^(**^)D
  Orthomyxoviridae (F)  
  Gammainfluenzavirus (G)  
  Virusul gripei de tip C2V^(c)
  Virusul gripei de tip A (G)  
  Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H5), de exemplu H5N13 
  Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H7), de exemplu H7N7, H7N93 
  Virusul gripei de tip A2V^(c)
  Virusul gripei de tip A/New York/1/18 (H1N1) (gripă spaniolă 1918)3 
  Virusul gripei de tip A/Singapore/1/57 (H2N2)3 
  Virusul gripei aviare slab patogene (LPAI) H7N93 
  Virusul gripei B (G)  
  Virusul gripei de tip B2V^(c)
  Virus Thogoto (G)  
  Virus Dhori (orthomyxoviridae transmis de căpușe: Dhori)2 
  Virus Thogoto (orthomyxoviridae transmis de căpușe: Thogoto)2 
  Papillomaviridae (F)2D^(d)
  Parvoviridae (F)  
  Eritroparvovirus (G)  
  Eritroparvovirus primate 1 (parvovirus uman, virus B 19)2 
  Polyomaviridae (F)  
  Betapolyomavirus (G)  
  Poliomavirus uman 1 (virus BK)2D^(d)
  Poliomavirus uman 2 (virus JC)2D^(d)
  Poxviridae (F)  
  Molluscipoxvirus (G)  
  Virus Molluscum contagiosum2 
  Ortopoxvirus (G)  
  Virus Cowpox2 
  Virus Monkeypox3V
  Virus Vaccinia [incl. virusul variolei bubalinelor^(e), virusul variolei elefanților^(f), virusul variolei iepurilor^(g)]2 
  Virus variolă (majoră și minoră)4V
  Parapoxvirus (G)  
  Virus Orf2 
  Virus pseudo variola vacii (virus nodulul mulgătorilor, Parapoxvirus bovis)2 
  Yatapoxvirus (G)  
  Virus Tanapox2 
  Virus maimuța Yaba2 
  Reoviridae (F)  
  Seadornavirus (G)  
  Virus Banna2 
  Coltivirus (G)2 
  Rotavirus (G)2 
  Orbivirus (G)2 
  Retroviridae (F)  
  Deltaretrovirus (G)  
  Virus T limfotropic 1 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 1)3^(**^)D
  Virus T limfotropic 2 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 2)3^(**^)D
  Lentivirus (G)  
  Virusul imunodeficienței dobândite umane 13^(**^)D
  Virusul imunodeficienței dobândite umane 23^(**^)D
  Virusul imunodeficienței dobândite simiene (SIV)^(h)2 
  Togaviridae (F)  
  Alphavirus (G)  
  Virus Cabassou3 
  Virusul encefalitei ecvine de est3V
  Virus Bebaru2 
  Virus Chikungunya3^(**^) 
  Virus Everglades3^(**^) 
  Virus Mayaro3 
  Virus Mucambo3^(**^) 
  Virus Ndumu3^(**^) 
  Virus O’nyong-nyong2 
  Virus Ross River2 
  Virus Pădurea Semliki2 
  Virus Sindbis2 
  Virus Tonate3^(**^) 
  Virus encefalomielită ecvină venezueleană3V
  Virus encefalomielită ecvină vest-americană3V
  Alte alfavirusuri cunoscute a fi patogene2 
  Rubivirus (G)  
  Virus rubeolă2V
  Neatribuit (F)  
  Deltavirus (G)  
  Virus hepatită delta^(b)2V, D
  ^(1) În conformitate cu art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărâre, activitățile de laborator cu rol de diagnostic care nu au risc de propagare a SARS-CoV-2 trebuie să se desfășoare într-o unitate care utilizează proceduri echivalente cu cel puțin nivelul 2 de biosecuritate. Activitățile de laborator cu risc de propagare a SARSCoV-2 trebuie să se desfășoare într-un laborator acreditat cu nivelul 3 de biosecuritate, cu presiunea aerului inferioară față de presiunea atmosferică.^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.^(a) Encefalită transmisă de căpușe.^(b) Virusul hepatitei delta este patogen la lucrători numai în prezența unei infecții simultane sau secundare cauzate de virusul hepatitei B. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B îi va proteja, prin urmare, pe lucrătorii neafectați de virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei delta.^(c) Doar pentru tipurile A și B.^(d) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu acești agenți.^(e) Sunt identificați doi viruși: unul de tipul virusului variolei bubalinelor, iar celălalt o variantă a virusului Vaccinia.^(f) Variantă a virusului variolei vacii.^(g) Variantă a virusului Vaccinia.^(h) În prezent, nu există nicio dovadă de boală la oameni provocată de alte retrovirusuri de origine simiană. Ca măsură de precauție, se recomandă nivelul 3 pentru lucrul cu aceste retrovirusuri.^(2) Clasificarea conform planului global de acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății pentru reducerea la minimum a riscului de poliovirus asociat instalației, după eradicarea specifică a poliovirusurilor sălbatice și încetarea secvențială a utilizării vaccinului polio oral.
  13. Clasificarea agenților bolii prionice
  Agent biologicClasificareNote
  Agent al bolii Creutzfeldt-Jakob3^(**^)D^(a)
  Variantă de agent al bolii Creutzfeldt-Jakob3^(**^)D^(a)
  Agent al encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) și al altor EST legate de animale3^(**^)D^(a)
  Agent al sindromului Gerstmann-Sträussler-Scheinker3^(**^)D^(a)
  Agent al Kuru3^(**^)D^(a)
  Agent al scrapiei2
  ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă. ^(a) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu acești agenți.
  14. Clasificarea parazițilorNB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.
  Agent biologicClasificareNote
  Acanthamoeba castellani2
  Ancylostoma duodenale2
  Angiostrongylus cantonensis2
  Angiostrongylus costaricensis2
  Anisakis simplex2A
  Ascaris lumbricoides2A
  Ascaris suum2A
  Babesia divergens2
  Babesia microti2
  Balamuthia mandrillaris3
  Balantidium coli2
  Brugia malayi2
  Brugia pahangi2
  Brugia timori2
  Capillaria philippinensis2
  Capillaria spp.2
  Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
  Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
  Cryptosporidium hominis2
  Cryptosporidium parvum2
  Cyclospora cayetanensis2
  Dicrocoelium dentriticum2
  Dipetalonema streptocerca2
  Diphyllobothrium latum2
  Dracunculus medinensis2
  Echinococcus granulosus3^(**^)
  Echinococcus multilocularis3^(**^)
  Echinococcus oligarthrus3^(**^)
  Echinococcus vogeli3^(**^)
  Entamoeba histolytica2
  Enterobius vermicularis2
  Enterocytozoon bieneusi2
  Fasciola gigantica2
  Fasciola hepatica2
  Fasciolopsis buski2
  Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
  Heterophyes spp.2
  Hymenolepis diminuta2
  Hymenolepis nana2
  Leishmania aethiopica2
  Leishmania braziliensis3^(*^)
  Leishmania donovani3^(*^)
  Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3^(*^)
  Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3^(*^)
  Leishmania major2
  Leishmania mexicana2
  Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3^(*^)
  Leishmania peruviana2
  Leishmania tropica2
  Leishmania spp.2
  Loa loa2
  Mansonella ozzardi2
  Mansonella perstans2
  Mansonella streptocerca2
  Metagonimus spp.2
  Naegleria fowleri3
  Necator americanus2
  Onchocerca volvulus2
  Opisthorchis felineus2
  Opisthorchis spp.2
  Paragonimus westermani2
  Paragonimus spp.2
  Plasmodium falciparum3^(**^)
  Plasmodium knowlesi3^(**^)
  Plasmodium spp. (uman și simian)2
  Sarcocystis suihominis2
  Schistosoma haematobium2
  Schistosoma intercalatum2
  Schistosoma japonicum2
  Schistosoma mansoni2
  Schistosoma mekongi2
  Strongyloides stercoralis2
  Strongyloides spp.2
  Taenia saginata2
  Taenia solium3^(**^)
  Toxocara canis2
  Toxocara cati2
  Toxoplasma gondii2
  Trichinella nativa2
  Trichinella nelsoni2
  Trichinella pseudospiralis2
  Trichinella spiralis2
  Trichomonas vaginalis2
  Trichostrongylus orientalis2
  Trichostrongylus spp.2
  Trichuris trichiura2
  Trypanosoma brucei brucei2
  Trypanosoma brucei gambiense2
  Trypanosoma brucei rhodesiense3^(**^)
  Trypanosoma cruzi3^(**^)
  Wuchereria bancrofti2
  ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  15. Clasificarea ciupercilorNB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.
  Agent biologicClasificareNote
  Aspergillus flavus2A
  Aspergillus fumigatus2A
  Aspergillus spp.2
  Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
  Blastomyces gilchristii3
  Candida albicans2A
  Candida dubliniensis2
  Candida glabrata2
  Candida parapsilosis2
  Candida tropicalis2
  Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
  Cladophialophora modesta3
  Cladophialophora spp.2
  Coccidioides immitis3A
  Coccidioides posadasii3A
  Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
  Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
  Emmonsia parva var. parva2
  Emmonsia parva var. crescens2
  Epidermophyton floccosum2A
  Epidermophyton spp.2
  Fonsecaea pedrosoi2
  Histoplasma capsulatum3
  Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
  Histoplasma duboisii3
  Madurella grisea2
  Madurella mycetomatis2
  Microsporum spp.2A
  Nannizzia spp.2
  Neotestudina rosatii2
  Paracoccidioides brasiliensis3A
  Paracoccidioides lutzii3
  Paraphyton spp.2
  Rhinocladiella mackenziei3
  Scedosporium apiospermum2
  Scedosporium prolificans (inflatum)2
  Sporothrix schenckii2
  Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
  Trichophyton rubrum2A
  Trichophyton tonsurans2A
  Trichophyton spp.2
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
  INDICAȚII PRIVIND MĂSURILE ȘI NIVELURILE DE IZOLARE
   +  Notă preliminarăMăsurile conținute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcție de natura activităților, evaluarea riscurilor pentru lucrător și natura agentului biologic implicat.În tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepția situației în care rezultatele evaluării menționate la art. 8 din hotărâre indică altfel.
  A. Măsuri de izolareB. Niveluri de izolare
  234
  Loc de muncă
  1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice altă activitate din aceeași clădire.NuRecomandatDa
  2. Locul de muncă trebuie să poată fi etanșat pentru a permite fumigații.NuRecomandatDa
  Facilități
  3. Materialul infectat, inclusiv orice animal, trebuie să fie manipulat într-o incintă de securitate sau de izolare sau orice spațiu izolat adecvat.Dacă este cazulDa, în cazul în care infectarea se produce pe calea aeruluiDa
  Echipament
  4. Filtrarea admisiei și evacuarea aerului la locul de muncă prin filtre absolute [HEPA^(1)] sau dispozitive analogeNuDa, la evacuareDa, la admisie și evacuare
  5. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână inferioară celei atmosferice.NuRecomandatDa
  6. Impermeabilitatea suprafețelor la apă: curățare ușoarăDa, pentru banc și podeaDa, pentru banc, podea și alte suprafețe determinate prin evaluarea risculuiDa, pentru banc, pereți, podea și plafon
  7. Rezistența suprafețelor la acizi, alcali, solvenți, dezinfectanțiRecomandatDaDa
  Sistemul de muncă
  8. Accesul trebuie să fie restricționat și permis numai lucrătorilor special nominalizați.RecomandatDaDa, printr-un SAS^(2)
  9. Control eficient al vectorilor, de exemplu pentru rozătoare și insecteRecomandatDaDa
  10. Specificarea procedeelor de dezinfecțieDaDaDa
  11. Depozitarea agenților biologici în loc sigurDaDaDa, depozitare sigură
  12. Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona izolată.NuRecomandatRecomandat
  Deșeuri
  13. Procesul de inactivare validat pentru eliminarea în siguranță a carcaselor de animaleRecomandatDa, la fața locului sau în afara acestuiaDa, la fața locului
  Alte măsuri
  14. Laboratorul trebuie să își izoleze propriile echipamente.NuRecomandatDa
  15. Existența unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent, care să permită vizualizarea ocupanțilorRecomandatRecomandatDa
  ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficiență pentru particule din aer].^(2) SAS: Security Airlock System - cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
  IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
  Notă preliminarăÎn tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepția situației în care rezultatele evaluării menționate la art. 8 din hotărâre indică altfel.Agenți biologici din grupa 1Pentru activitățile care implică utilizarea de agenți biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile de bună siguranță și igienă a muncii.Agenți biologici din grupele 2, 3 și 4Ar putea fi oportun să se selecteze și să se combine cerințele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.
  A. Măsuri de izolareB. Niveluri de izolare
  234
  Considerații generale
  1. Microorganismele viabile trebuie să fie manipulate într-un sistem care separă fizic procesul de mediul înconjurător.DaDaDa
  2. Gazele de evacuare din sistemul închis trebuie să fie tratate astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
  3. Prelevarea de probe, adăugarea de materiale la un sistem închis și transferul organismelor viabile într-un un alt sistem închis trebuie să se facă astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
  4. Fluidele de cultură nu trebuie să fie îndepărtate din sistemul închis, cu excepția cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost:inactivate prin mijloace chimice sau fizice validateinactivate prin mijloace chimice sau fizice validateinactivate prin mijloace chimice sau fizice validate
  5. Închiderile ermetice trebuie să fie proiectate astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
  6. Zona controlată trebuie proiectată astfel încât întreg conținutul sistemului închis să poată fi reținut în caz de deversare.NuRecomandatDa
  7. Zona controlată trebuie să poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigații.NuRecomandatDa
  Facilități
  8. Personalul trebuie să aibă acces la instalații de decontaminare și instalații sanitare.DaDaDa
  Echipament
  9. Aerul care intră și cel care iese din zona controlată trebuie să fie filtrat cu ajutorul unui filtru HEPA^(1).NuRecomandatDa
  10. Zona controlată trebuie să fie menținută la o presiune a aerului inferioară presiunii atmosferice.NuRecomandatDa
  11. Zona controlată trebuie să fie ventilată corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului.RecomandatRecomandatDa
  Sistemul de lucru
  12. Sistemele închise^(2) trebuie să se afle într-o zonă controlată.RecomandatRecomandatDa, și construită special în acest scop
  13. Trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice.RecomandatDaDa
  14. Accesul trebuie restricționat și permis numai personalului nominalizat în mod special.RecomandatDaDa, printr-un SAS^(3)
  15. Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona controlată.NuRecomandatDa
  16. Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție.Da, îmbrăcăminte de lucruDaDa, schimbare completă
  Deșeuri
  17. Efluenții de la chiuvete și dușuri trebuie colectați și inactivați înainte de evacuare.NuRecomandatDa
  18. Tratamentul efluenților înainte de evacuarea finală:inactivare prin mijloace chimice sau fizice validateinactivare prin mijloace chimice sau fizice validateinactivare prin mijloace chimice sau validate
  ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficiență pentru particule din aer].^(2) Sistem închis: un sistem care separă fizic procesul de mediul ambiant (de exemplu, incubatoarele, rezervoarele etc.).^(3) SAS: cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată.
  ----