HOTĂRÂRE nr. 129 din 23 decembrie 2020pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1287 din 23 decembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. IV - Componența Comisiei pentru politică externă, doamna senator Dragu Anca Dana - Grupul parlamentar al USR PLUS - iese din componența comisiei.2. La anexa nr. XI - Componența Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, domnul senator Darău Ambrozie-Irineu - Grupul parlamentar al USR PLUS - se include în componența comisiei.3. La anexa nr. XII - Componența Comisiei pentru învățământ, tineret și sport, domnul senator Matei Constantin-Bogdan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 23 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 23 decembrie 2020.Nr. 129.----