HOTĂRÂRE nr. 125 din 23 decembrie 2020pentru modificarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1286 din 23 decembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 48, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Un senator nu poate face parte din mai mult de trei comisii permanente, cu excepția Comisiei pentru regulament.2. La articolul 214, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 214(1) Serviciile Senatului sunt conduse de secretarul general al Senatului, ajutat de 3 secretari generali adjuncți.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 23 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 23 decembrie 2020.Nr. 125.-----