HOTĂRÂRE nr. 123 din 22 decembrie 2020pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 22 decembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 68 alineatul (2), punctul XII se modifică și va avea următorul cuprins:XII. Comisia pentru învățământ, tineret și sport;2. La articolul 68 alineatul (2), după punctul XXII se introduce un nou punct, punctul XXIII, cu următorul cuprins:XXIII. Comisia pentru știință, inovare și tehnologie.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 22 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 22 decembrie 2020.Nr. 123.----