SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 decembrie 2020Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1275 din 22 decembrie 2020    SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 decembrie 2020