ORDIN nr. 7.353/C din 18 decembrie 2020pentru aprobarea modificării valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 - Supliment zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2020
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1268 din 21 decembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1În anul 2020, pentru ziua de 25 decembrie, valoarea financiară maximă pentru Norma de hrană nr. 12 C1 - Supliment zile festive se stabilește în cuantum maxim de 5,50 lei/zi/persoană, exclusiv TVA.  +  Articolul 2Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Marian Cătălin Predoiu
    București, 18 decembrie 2020.Nr. 7.353/C.----