NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2020pentru stabilirea standardelor de cost în vederea stabilirii cheltuielilor aferente carantinei pentru fiecare persoană
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 18 decembrie 2020    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA Nr. 1.103 din 17 decembrie 2020, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 1259 din 18 decembrie 2020.
    1. Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt următoarele:a) alocația de cazare, în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de asigurarea spațiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuieli cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei;b) în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit, alocația de cazare este în valoare de 70 lei/zi, care include cheltuielile pentru servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora, după cum urmează:(i) cheltuieli cu hrana, 3 mese pe zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor și a veselei de unică folosință;(ii) cheltuieli cu apa, între 2 și 4 litri pe zi pentru fiecare persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosință;(iii) cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare, câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru toată perioada de carantinare;c) cheltuieli aferente serviciilor de traducere, în cazul în care persoana aflată în carantină nu cunoaște limba română, situație în care cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe bază de documente justificative;d) cheltuieli aferente tratamentului pentru afecțiuni preexistente sau care pot apărea în perioada de carantină, care se poate acorda în baza scrisorii medicale și a rețetei, iar cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor justificative;e) cheltuieli cu transportul de la punctele de trecere a frontierei la spațiile pentru carantină al persoanelor care optează pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, după cum urmează:(i) în transportul efectuat cu autocare sau autobuze sau microbuze, la un tarif de maximum de 5,00 lei per km. În acest tarif sunt incluse și cheltuielile cu dezinfecția, după fiecare cursă, a autocarelor sau autobuzelor;(ii) în transportul efectuat cu autoturisme, la un tarif maxim de 3,00 lei per km. În acest tarif sunt incluse și cheltuielile cu dezinfecția, după fiecare cursă;f) cheltuieli cu hrana pentru personalul medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar care interacționează cu pacienții și care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru - 30 lei/zi, care include două mese/zi acordate în spațiul special de carantină, în funcție de programul fiecărei persoane.2. Alocația prevăzută la pct. 1 lit. a) este aferentă camerei de locuit, indiferent de numărul persoanelor cazate în aceasta.3. Sumele prevăzute la pct. 1 nu includ TVA.4. Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 din hotărâre se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente, la sfârșitul perioadei de carantină.----