HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 17 decembrie 2020pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1251 din 17 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1171 din 3 decembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Apărării Naționale, inclusiv prin instituțiile din subordine, Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv prin instituțiile din subordine și din coordonare, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.(2) Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile domeniilor respective.(3) În coordonarea Ministerului Sănătății funcționează centrele de vaccinare împotriva COVID-19, structuri fără personalitate juridică, altele decât cele din cadrul unităților sanitare, în scop profilactic pentru asigurarea imunizării populației. (4) Locația centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea autorităților administrației publice centrale și locale, după caz.(5) Fondurile necesare organizării și funcționării centrelor de vaccinare se suportă din bugetele instituțiilor și ministerelor prevăzute la alin. (1), conform activităților în responsabilitate, prevăzute în strategie.  +  Articolul IIOrdinele prevăzute la art. 2 alin. (2) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 17 decembrie 2020.Nr. 1.091.------