LEGE nr. 149 din 26 iulie 2000privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 28 iulie 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 5 din 21 ianuarie 2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 32 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu următoarea modificare:– La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:1^1. La articolul 11 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:Amortizarea mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operational se calculează de finanțator, cu posibilitatea amortizarii întregii valori a mijlocului fix minus valoarea reziduala prevăzută în contract, pe parcursul duratei contractului, dar nu mai puțin de 3 ani.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-----