LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 28 iulie 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru agricultori, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile la trenul de persoane clasa a II-a, la transportul intern în comun. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată beneficiază opţional de 6 călătorii simple cu reducere de 50% la transportul intern, auto sau naval, în comun între localităţi. (3) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenul de persoane clasa a II-a sau pentru mijloacele de transport intern, auto sau naval, vor fi asigurate atât de unităţile cu capital de stat, cât şi de societăţile comerciale cu capital privat. (4) De facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite stabilite în baza altor prevederi legale.  +  Articolul 2Cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001. (2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE

  CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ
  -----