HOTĂRÂRE nr. 985 din 12 noiembrie 2020pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1236 din 16 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va publica pe site-ul său web strategia prevăzută la art. 1 și va transmite această strategie Comisiei Europene.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul apărării naționale,
  Marius Bălu,
  secretar de stat
  București, 12 noiembrie 2020.Nr. 985.----