LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 26 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Terenul aferent Palatului Parlamentului României, astfel cum a fost delimitat prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 372/1993, este şi rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Parlamentului României, prin Camera Deputaţilor. (2) Deciziile privitoare la destinaţia şi folosirea terenului prevăzut la alin. (1) se iau prin hotărâre a Parlamentului. (3) Prin excepţie de la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, schimbarea regimului juridic al terenului prevăzut la alin. (1) se poate dispune numai prin lege.  +  Articolul 2Persoanele fizice sau juridice care au fost expropriate pentru cauza de utilitate publică de terenuri care se afla în perimetrul terenului aferent Palatului Parlamentului României, prevăzut la art. 1, vor putea valorifica eventualele pretenţii potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA-----