ORDIN nr. 2.980 din 24 septembrie 2013privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 1 octombrie 2013  Având în vedere prevederile:- Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis;- Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);- art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;- art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Facilitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale se acordă de unitățile administrativ-teritoriale, cu respectarea condițiilor prevăzute în una din următoarele scheme:a) Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;b) Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  București, 24 septembrie 2013.Nr. 2.980.  +  Anexa nr. 1SCHEMĂprivind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale(Anexa nr. 1)  +  Anexa nr. 2SCHEMĂde ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurileindustriale (Anexa nr. 2)