ORDIN nr. 1.296 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 18 septembrie 2017    În temeiul prevederilor art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Alexandru Răzvan Cuc
    București, 30 august 2017.Nr. 1.296.  +  ANEXĂNORME TEHNICE privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor