ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internaționalăpentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare acompetenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursulînvățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice
  în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare
  a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată
  pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLSPET/Preliminary/Preliminary for Schools B1Promovat/Cambridge English scale: 140-170University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  2.First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLSFCE/First/FirstB2Promovat/Cambridge English scale: 160-190
  3.Certificate Advanced EnglishCAE/AdvancedC1Promovat/Cambridge English scale: 180-210
  4. Certificate of Proficiency in EnglishCPE/ProficiencyC2Promovat/Cambridge English scale: 200-230
  5.Business English Certificate- Preliminary- Vantage- HigherBECB1B2C1PromovatPromovatPromovatUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL)
  6.International English Language Testing SystemIELTSB14-5 puncte
  B25,5-6,5 puncte
  C17-8 puncte
  C28,5-9,0 puncte
  7.Test of English as a Foreign Language - Internet - based TestsTOEFL (iBT)Reading:0-30Listening:0-30Speaking:0-30Writing:0-30Total - 0-12057-86 puncte B187-109 puncte B2110-120 puncte C1Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
  8.Test of English for International CommunicationTOEICListening:5-495Reading:5-495Speaking:0-200Writing:0-200Listeningminimum 275 puncte - B1minimum 400 puncte - B2minimum 490 puncte - C1Readingminimum 275 puncte - B1minimum 385 puncte - B2minimum 455 puncte - C1Speakingminimum 120 puncte - B1minimum 160 puncte - B2minimum 200 puncte - C1Writingminimum 120 puncte -B1minimum 150 puncte - B2minimum 200 puncte - C1
  9.TRINITYIntegrated Skills in EnglishTRINITY ISEISE I – B1ISE II - B2ISE III -C1ISE IV - C2PromovatPromovatPromovatPromovatTRINITY College London
  10.Examenele ECLECLIndependent User - B1Independent User - B2ProficientUser - C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București
  11.Basic Communication Certificate in EnglishBCCEB1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  12.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECCEB2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  13.Advanced Level Certificate in English ALCEC1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  14.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECPEC2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  15.Ascentis Anglia ESOLAscentis Anglia ESOLB1 - C2Promovat Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania
  16. LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)-B1Promovat/40-51 puncteLearning Resources Network - www.lrnglobal.org
  17.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International-B2Promovat/40-51 puncte
  18.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International-C1Promovat/50-64 puncte
  19.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International-C2Promovat/50-64 puncte
  20.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)IELCAB1Promovat/80-119 puncte
  21.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAB2Promovat/120-159 puncte
  22.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC1Promovat/160-199 puncte
  23.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC2Promovat/200 puncte
  24.ESOL International All Modes (Entry 3)-B1Promovat minimum 55%English Speaking Board www.esbuk.org
  25.ESOL International All Modes Level 1 B2GCSEB2Promovat minimum 55%
  26.ESOL International All Modes Level 2 C1GCSEC1Promovat minimum 55%
  27.ESOL International All Modes Level 3 C2GCE A levelC2Promovat minimum 55%
  28.LanguageCert in International English for Speakers of Other LanguagesIESOLB1 - C2PromovatPeopleCert Qualifications Ltd.www.languagecert.org
  29.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- English Language Skills AssessmentLCCIELSAB1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncteEducational Development International (EDI)www.lcciromania.ro
  30.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- Junior English Test- Senior English TestLCCIJETSET- Level 4- Level 5 - Level 6B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  31.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- English for BusinessLCCIEfB - Level 1EfB - Level 2EfB - Level 3B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  32.Pearson LCCIEntry 3Certificate in ESOL International(CEFR B1)Pearson EDIJETSET Level 4B1Listening minimum0-20 puncte 10 puncte - B1Reading minimum0-40 puncte 20 puncte - B1Speaking minimum0-20 puncte 10 puncte - B1Writing minimum0-40 puncte 20 puncte - B1Max. minimum120 puncte 60 puncte - B1Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limitedwww.lcci.org.uk
  33.Pearson LCCILevel 1Certificate in ESOL International(CEFR B2)Pearson EDIJETSET Level 5B2Listening minimum0-30 puncte 15 puncte - B2Reading minimum0- 60 puncte 30 puncte - B2Speaking minimum0-40 puncte 20 puncte - B2Writing minimum0-60 puncte 30 puncte - B2 Max. minimum190 puncte 95 puncte - B2Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limitedwww.lcci.org.uk
  34.Pearson LCCILevel 2Certificate in ESOL International(CEFR C1)Pearson EDIJETSET Level 6C1Listening minimum0-30 puncte 15 puncte - C1Reading minimum0-60 puncte 30 puncte - C1Speaking minimum0-40 puncte 20 puncte - C1Writing minimum0-60 puncte 30 puncte - C1Max. minimum190 puncte 95 puncte - C1
  35.Pearson LCCILevel 3Certificate in ESOL International(CEFR C2)Pearson EDIJETSET Level 7C2Listening minimum0-30 puncte 15 puncte - C2Reading minimum0-60 puncte 30 puncte - C2Speaking minimum0-40 puncte 20 puncte - C2Writing minimum0-60 puncte 30 puncte - C2Max. minimum190 puncte 95 puncte - C2Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limitedwww.lcci.org.uk
  36.Level 1Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for Business Level 1B1Listening minimum0-30 puncte 15 puncte - B1Reading minimum and Writing 0-100 puncte 50 puncte - B1Speaking minimum0-100 puncte 50 puncte - B1Total B1 minimum 115 punctePearson LCCIwww.lcci.org.uk
  37.Level 2Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 2B2Listening minimum0-30 puncte 18 puncte - B2Reading minimum and Writing 0-100 puncte 60 puncte - B2Speaking minimum0-100 puncte 60 puncte - B2Total B2 minimum 138punctePearson LCCIwww.lcci.org.uk
  38.Level 3Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 3C1Listening minimum0-30 puncte 21 puncte - C1Reading minimum and Writing 0-100 puncte 70 puncte - C1Speaking minimum0-100 puncte 70 puncte - C1Total C1 minimum 161puncte Pearson LCCIwww.lcci.org.uk
  39.Level 4Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 4C2Listening minimum0-30 puncte 24 puncte - C2Reading minimum and Writing0-100 puncte 80 puncte - C2Speaking minimum0-100 puncte 80 puncte - C2Total C2 minimum 184 punctePearson LCCIwww.lcci.org.uk
  40.Pearson Edexcel EntryLevel Certificate in ESOLInternational (Entry 3)Pearson Test of English (PTE) GeneralLevel 2B1Listening minimum0-25 puncte 13 puncte - B1Reading minimum0-25 puncte 13 puncte - B1Speaking minimum0-25 puncte 13 puncte - B1Writing minimum0-25 puncte 13 puncte - B1Total B1 minimum 52 puncteEdexcelwww.pearsonpte.com
  41.Pearson Edexcel EntryLevel 1Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) GeneralLevel 3B2Listening minimum0-25 puncte 15 puncte - B2Reading minimum0-25 puncte 15 puncte - B2Speaking minimum0-25 puncte 15 puncte - B2Writing minimum0-25 puncte 15 puncte - B2Total B2 minimum 60 puncteEdexcelwww.pearsonpte.com
  42.Pearson Edexcel EntryLevel 2Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) GeneralLevel 4C1Listening minimum0-25 puncte 17 puncte - C1Reading minimum0-25 puncte 17 puncte - C1Speaking minimum0-25 puncte 17 puncte - C1Writing minimum0-25 puncte 17 puncte - C1Total C1 minimum 68 puncteEdexcelwww.pearsonpte.com
  43.Pearson Edexcel EntryLevel 3Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) GeneralLevel 5C2 Listening minimum0-25 puncte 19 puncte - C2Reading minimum0-25 puncte 19 puncte - C2Speaking minimum0 - 25 puncte 19 puncte - C2Writing minimum0 - 25 puncte 19 puncte - C2Total C2 minimum76 puncte Edexcelwww.pearsonpte.com
  44.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  45. OXFORD TEST OF ENGLISHOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.B1B281 - 110 puncte111 - 140 puncteOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.www.niculescu.ro
  46. Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Key)NAB1140 - 150 puncteUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) -www.cambridgeenglish.org/
  47.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary)NAB1140 - 159 puncte
  48.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary)NAB2160 - 170 puncte
  49.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)NAB1140 - 159 puncte
  50.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)NAB2160 - 179 puncte
  51.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First)NAC1180 - 190 puncte
  52.Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International NAB2160 - 179 puncte
  53.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced)NAC1180 - 199 puncte
  54.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Advanced)NAC2200 - 210 puncte
  55.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL InternationalNAC1180 - 199 puncte
  56.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)NAC2200 - 230 puncte
  57.Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Business Preliminary)NAB1140 - 159 puncte
  58. Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Preliminary)NAB2160 - 170 puncte
  59. Cambridge English Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Business)NAB1140 - 159 puncteUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) -www.cambridgeenglish.org/
  60. Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Vantage)NAB2160 - 179 puncte
  61.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Vantage)NAC1180 - 190 puncte
  62.Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Higher)NAC1 180 - 199 puncte
  63. Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business)NAB2160 - 179 puncte
  64.Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Business Higher)NAC2200 - 210 puncte
  2. Limba franceză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diplome d’etudes en langue francaiseDELFB1 B2Promovat PromovatCentre international d’etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l’Éducation Nationale www.ciep.fr
  2.Diplome approfondi de langue francaiseDALF C1 C2Promovat Promovat
  3.Test de connaissance du francaisTCFA1 - C2B1
  4.Test d’evaluation du francaisTEFA1 - C2B1Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr
  5.L’examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  6.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  3. Limba germană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSD 2B2 - C1B2Standige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org http: www.auslandsschulwesen.de
  2. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)DSD 1B1B1
  3.Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch fur Jungedliche - Zertifikat Deutsch - Mittelstufe Deutsch - Oberstufe Deutsch - Wirtschaftssprache DeutschÖSD -/ -ZD -MD -/ -WDB1 B2 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatBundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
  4. Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jungedliche-B1PromovatGoethe - Institut www.goethe.de/pruefungen Goethe - Institut www.goethe.de/pruefungen
  5. Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Erwachsene-B1Promovat
  6.Goethe - Zertifikat B2-B2Promovat
  7.Goethe - Zertifikat C1-C1Promovat
  8.Goethe - Zertifikat C2 : Großes Deutsches SprachdiplomGDSC2Promovat
  9.Der Test Deutsch als FremdspracheTest DaFB1+ – C1B2Test DaF - Institut www.testdaf.de
  10.ECL - Zertifikat ECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  11.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  4. Limba italiană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniere - Livello Uno - Livello Due - Livello Tre - Livello QuatroCILSB1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatUniversita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
  2.Certificazione della lingua italianaCELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5B1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatUniversita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
  3.L’esame ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  4.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C1 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior) - Diploma de Espanol Nivel A2/B1 escolarDELE B1 B2 C1 C2 A2/B1 scolarB1 B1 B2 C1 C2 B1Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat PromovatMinisterio de Educacion - Instituto Cervantes http: diplomas.cervantes.es*
  2.El examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  3.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  * În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinisterio da Educacao - Centro de Avaliacao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
  2.Diploma Intermedio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3.Diploma Avancado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4.Diploma Universitario de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  5.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  7. Limba japoneză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3 - B1 N2 - B2 N1 - C1Promovat Promovat PromovatAsociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Examene ECLECLIndependent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
  2.Russian for Everyday Communication-Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery levelPromovat Promovat Promovat PromovatPushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/ en/certificates/
  (la 15-12-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 6.063 din 24 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1232 din 15 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeanăpentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitaledin cadrul examenului de bacalaureat