DECRET nr. 451 din 20 noiembrie 1972privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), semnată la Geneva la 19 mai 1956
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 145 din 6 decembrie 1972    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialistă România adera la Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) şi la Protocolul de semnatura al acesteia, întocmite la Geneva la 19 mai 1956, cu următoarea rezerva:"Republica Socialistă România declara, în baza articolului 48 al Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), întocmită la Geneva la 19 mai 1956, că nu se considera legată de prevederile articolului 47 al convenţiei, conform cărora diferendele între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea convenţiei, care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau prin orice alt mod de soluţionare, vor fi aduse, la cererea uneia dintre părţile contractante interesate, în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie.Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende ar putea fi supuse Curţii Internaţionale de Justiţie numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte".  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de aderare a Republicii Socialiste România la Convenţia referitoare la contractul de transport de mărfuri pe şosele (CMR), se vor face următoarele declaraţii: a) "Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca prevederile articolului 42, paragrafele 1 şi 2 din convenţie nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaţionale multilaterale trebuie să fie deschise participării tuturor statelor pentru care obiectul şi scopul acestor tratate prezintă interes". b) "Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca menţinerea staţii de dependenta a unor teritorii, la care se referă reglementarea din articolul 46 al convenţiei, nu este în concordanta cu Cartea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în unanimitate prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din 1970, care proclama în mod solemn obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului".PreşedinteleConsiliului de Stat,Nicolae CeauşescuCONVENTIE 19/05/1956