HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 4 decembrie 2020privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 9 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, după poziția 222 se introduc două noi poziții, pozițiile 223 și 224, cu următorul cuprins:
  223.Combinații (Rosuvastatinum Perindoprilum Indapamidum)**C10BX13
  224.Combinații (Ezetimibum Atorvastatinum)**C10BA05
  2. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică și se completează după cum urmează: a) la punctul G3: „Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)“, poziția 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  2.Ticagrelor**^ΩB01AC24
  b) la punctul G7: „Ciroza hepatică“, poziția 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
  18.Combinații (Ledipasvirum Sofosbuvirum)**^1βJ05AP51
  c) la punctul G10: „Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice“, după poziția 25 se introduc trei noi poziții, pozițiile 26-28, cu următorul cuprins:
  26.Combinații (Netupitantum Palonosetronum)**A04AA55
  27.Isavuconazolum (forma orală)**J02AC05
  28.Pancreatinum (concentrația 35.000 U FE)**A09AA02
  d) la punctul G17: „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, poziția 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  6.Rituximabum^ (concentrația 100 mg și 500 mg)**^1L01XC02
  e) la punctul G31c: „Artropatia psoriazică“, după poziția 6 se introduce o nouă poziție, poziția 7, cu următorul cuprins:
  7.Ixekizumabum**^1L04AC13
  f) titlul punctului G31d: „Spondilita ankilozantă“ se modifică și va avea următorul cuprins: G31d: Spondiloartrita axialăg) la punctul G31f: „Psoriazis cronic sever (plăci)“, după poziția 6 se introduc trei noi poziții, pozițiile 7-9, cu următorul cuprins:
  7.Guselkumabum**^1L04AC16
  8.Certolizumab Pegol**^1L04AB05
  9.Risankizumabum**^1L04AC18
  h) după punctul G31f: „Psoriazis cronic sever (plăci)“ se introduce un nou punct, punctul G31g, cu următorul cuprins:G31g: Dermatita atopică
  1.Dupilumabum**^1ΩD11AH05
  3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează: a) la punctul P1: „Programul național de boli transmisibile“, la litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere - Medicație specifică antiretrovirală“, după poziția 30 se introduc 6 noi poziții, pozițiile 30^1-30^6, cu următorul cuprins:
  30^1.Combinații (Dolutegravir Lamivudină)J05AR25
  30^2.Combinații (Dolutegravir Rilpivirină)J05AR21
  30^3.Combinații (Bictegravir Emtricitabina Tenofovir Alafenamida)J05AR20
  30^4.DoravirinumJ05AG06
  30^5.Combinații (Doravirinum Lamivudinum Tenofovirum Disoproxil)J05AR24
  30^6.Combinații (Darunavirum Cobicistatum Emtricitabina Tenofovir Alafenamida)J05AR22
  b) la punctul P1: „Programul național de boli transmisibile“, la litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere - Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate“, după poziția 104 se introduce o nouă poziție, poziția 105, cu următorul cuprins:
  105.Isavuconazolum**J02AC05
  c) la punctul P3: „Programul național de oncologie“, pozițiile 89, 91, 96 și 105 se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:
  89.Crizotinibum**^1L01XE16
  .....................................................................................
  91.Abirateronum (concentrația 250 mg)**^1ΩL02BX03
  ....................................................................................
  96.Afatinibum**^1L01XE13
  ..............................................................................
  105.Gefitinibum**^1L01XE02
  d) la punctul P3: „Programul național de oncologie“, după poziția 141 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 142-152, cu următorul cuprins:
  142.Tisagenlecleucel**^1L01
  143.Pegaspargasum**^1L01XX24
  144.Inotuzumab Ozogamicin**^1L01XC26
  145.Abemaciclibum**^1ΩL01XE50
  146.Durvalumabum**^1ΩL01XC28
  147.Atezolizumab**^1ΩL01XC32
  148.Lenalidomidum**^1ΩL04AX04
  149.Irinotecanum (Onivyde Pegylated Liposomal 4,3 mg/ml)**^1ΩL01XX19
  150.Ruxolitinibum (concentrațiile 5 mg și 10 mg)**^1ΩL01XE18
  151.Abirateronum (concentrația 500 mg)**^1 L02BX03
  152.Lenalidomidum**L04AX04
  e) la punctul P4: „Programul național de boli neurologice“ la „Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:
  11.Dimethyl fumarate**^1ΩL04AX07
  f) la punctul P5: „Programul național de diabet zaharat“, după poziția 43 se introduce o nouă poziție, poziția 44, cu următorul cuprins:
  44.Combinații (Dapagliflozinum Metforminum)**A10BD15
  g) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subpunctul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:
  12.Efmoroctocog Alfa**B02BD02
  h) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subpunctul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 4 se introduc două noi poziții, pozițiile 5 și 6, cu următorul cuprins:
  5.Ivacaftorum**R07AX02
  6.Colistimetat de Sodiu**^ΩJ01XB01
  i) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subpunctul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2.Inhibitor de esterază C1, umană**^1B06AC01
  j) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subpunctul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc“, poziția 3 se abrogă;k) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subpunctul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc“, după poziția 3 se introduc trei noi poziții, pozițiile 4-6, cu următorul cuprins:
  4.Caplacizumabum**^ΩB01AX07
  5.Patisiranum**^ΩN07XX12
  6.Agalsidasum Alfa**^ΩA16AB03
  l) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după punctul P6.28 „Limfangioleiomiomatoză“ se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.29, cu următorul cuprins:P6.29 Lipofuscinoza Ceroidă TIP2 (Deficit de tripeptidil peptidaza - TPP1)
  1.Cerliponaza Alfa**^1A16AB17
  m) la punctul P9: „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subpunctul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 46 se introduc două noi poziții, pozițiile 47 și 48, cu următorul cuprins:
  47.Isavuconazolum**J02AC05
  48.Letermovirum (forma orală)**J05AX18
  n) la punctul P9: „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subpunctul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 14 se introduce o nouă poziție, poziția 15, cu următorul cuprins:
  15.Isavuconazolum**J02AC05
  o) la punctul P9: „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subpunctul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 21 se introduce o nouă poziție, poziția 22, cu următorul cuprins:
  22.Isavuconazolum**J02AC05
  p) la punctul P9: „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subpunctul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 31 se introduce o nouă poziție, poziția 32, cu următorul cuprins:
  32.Isavuconazolum**J02AC05
  q) la punctul P9: „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subpunctul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, după poziția 5 se introduce o nouă poziție, poziția 6, cu următorul cuprins:
  6.Isavuconazolum**J02AC05
  r) la punctul P9: „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subpunctul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 16 se introduce o nouă poziție, poziția 17, cu următorul cuprins:
  17.Isavuconazolum**J02AC05
  s) la punctul P9: „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subpunctul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 15 se introduc două noi poziții, pozițiile 16 și 17, cu următorul cuprins:
  16.Isavuconazolum (forma orală)**J02AC05
  17.Letermovirum (forma orală)** J05AX18
  4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C3 „ DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință“, după poziția 146 se introduce o nouă poziție, poziția 147, cu următorul cuprins:
  147.Isavuconazolum (forma orală)**J02AC05
   +  Articolul II Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția pct. 2 lit. c) poz. 27 și 28, pct. 3 lit. b), lit. c) poz. 89, lit. d) poz. 142-144, 151 și 152, lit. h) poz. 5, lit. i)-j), lit. l)-s) și a pct. 4 care intră în vigoare la data de 1 februarie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 decembrie 2020.Nr. 1.045. ----