HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 27 noiembrie 2020privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 9 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Durata PNCDI III(1) Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor din structura sa, este de la data intrării în vigoare a hotărârii până la 31 decembrie 2021.(2) Plățile aferente angajamentelor asumate pe durata de implementare a programelor din cadrul PNCDI III pot fi eșalonate după 31 decembrie 2021, până la finalizarea tuturor acțiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu până la 31 decembrie 2024.  +  Articolul IIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 583/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În cuprinsul PNCDI III, capitolul III, punctul 3, denumirea subprogramului 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:Subprogramul 3.2. Orizont 2020 și Orizont Europa2. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. Orizont Europa - viitorul program-cadru de cercetare și inovare al UE (2021-2027);3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Durata PNCDI III(1) Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor componente, este de la data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului plan până la 31 decembrie 2021.(2) Plățile aferente angajamentelor asumate pe durata de implementare a programelor din cadrul PNCDI III pot fi eșalonate după 31 decembrie 2021, până la finalizarea tuturor acțiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu până la 31 decembrie 2024.4. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) participarea României la programele-cadru de cercetare și inovare ale UE - «Orizont 2020» și «Orizont Europa», la inițiativele comune de programare (JPI), la parteneriatele europene pentru inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și internaționale bi- și multilaterale;5. La articolul 12 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Subprogramul 3.2 «Orizont 2020» și «Orizont Europa»b1) Obiectivele subprogramului:• sprijinirea participării la proiectele din cadrul «Orizont 2020» și «Orizont Europa»;• consolidarea sistemului național CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență;• creșterea vizibilității României în domeniul cercetării și inovării.b2) Tipuri de proiecte:Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:• proiecte de sprijin pentru participarea la proiecte Orizont 2020 («Marie Curie COFUND» sau altele asemenea);• proiecte «ERA-NET COFUND», «European Joint Programme COFUND» (EJP COFUND), «Coordination and Support Actions» (CSA) sau altele asemenea;• proiecte «Parteneriate Orizont-Europa» prin care se sprijină sau se cofinanțează, după caz, participanții români în instrumentul «Parteneriate» din programul de cercetare-inovare «Orizont Europa».
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Liliana Romaniuc,
  consilier de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Liliana Anghel,
  secretar general
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Nicoleta Hancia,
  secretar general adjunct
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Dupu Adrian,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 1.032.-----