ORDIN nr. 2.076/1.167/2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.076 din 4 decembrie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.167 din 26 noiembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 7 decembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 13.256/2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 4.684 din 27.11.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Asparaginazum pentru bolnavii beneficiari ai programului național de oncologie, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI-urilor ce fac obiectul contractelor cost-volum pentru bolnavii beneficiari ai programelor naționale de sănătate curative, precum și în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară pentru bolnavii beneficiari ai programului național de boli transmisibile, programului național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever, respectiv programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, în condițiile legii, prețul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.2. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 426, 427 și 583-586 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  426W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM **VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  427W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM **VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  …........……………………………
  583W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.PR1961,8400001.086,5600000,000000
  584W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR11.874,4700002.081,3200000,000000
  585W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1497,190000580,0900000,000000
  586W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR13.936,8200004.329,2900000,000000
  3. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 634 se introduc patru noi poziții, pozițiile 635-638, cu următorul cuprins:
  635W66691011J02AC04POSACONAZOLUM **GUDIVIN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT CU DOZE UNITARE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  636W66225001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZPR2487,24625096,6883330,000000
  637W66762001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM **ABACAVIR/ LAMIVUDINA STADA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR.PR3017,61200020,4686660,000000
  638W66762003J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM **ABACAVIR/ LAMIVUDINA STADA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR.PR3017,61200020,4686660,000000
  4. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 108, 109, 278, 283-290, 631 și 632 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  108W65073001L01BC07AZACITIDINUM **1VIDAZA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlCELGENE EUROPE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.PR1560,784000657,036000975,954000
  109W53879001L01BC07AZACITIDINUM **1VIDAZAPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlCELGENE EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.S1560,784000657,036000975,954000
  ……………………………………………….
  278W65273001L01XC03TRASTUZUMABUM **1OGIVRI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUORO-REZINĂ, CONȚINÂND TRASTUZUMAB 150 MGPR11.395,1100001.558,8200000,000000
  …………………………………
  283W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR13.705,3480004.084,620000720,050000
  284W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR13.705,3480004.084,620000720,050000
  285W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1953,3280001.084,908000185,912000
  286W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1953,3280001.084,908000185,912000
  287W42165001L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.S1953,3280001.084,908000185,912000
  288W42165001L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.S1953,3280001.084,908000185,912000
  289W42165002L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.S13.705,3480004.084,620000720,050000
  290W42165002L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.S13.705,3480004.084,620000720,050000
  …………………………………
  631W66603001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE ZENTIVA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂPR1560,784000657,036000429,194000
  632W66563001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE ACCORD 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND 100 MG AZACITIDINAPR1560,784000657,036000280,914000
  5. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 635 se introduc douăsprezece noi poziții, pozițiile 636-647, cu următorul cuprins:
  636W56549001L01AX04DACARBAZINUMDACARBAZINE MEDAC 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR185,720000108,3900000,000000
  637W66607001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE BETAPHARM 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlBETAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CONȚINÂND 100 MG AZACITIDINĂPR1467,320000547,5300000,000000
  638W66849001L01XC03TRASTUZUMABUM **1ZERCEPAC 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 150 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.597,7520001.787,328000253,042000
  639W66584001L01XC03TRASTUZUMABUM **1TRAZIMERA 420 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.420 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 30 ML CONȚINÂNAD 420 MG TRASTUZUMABPR14.348,5900004.778,1200000,000000
  640W66673002L01XC07BEVACIZUMABUM **1MVASI 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlAMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UCIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF. (400 MG BEVACIZUMAB)PR13.087,7900003.403,8500000,000000
  641W66673001L01XC07BEVACIZUMABUM **1MVASI 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlAMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UCIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. (100 MG BEVACIZUMAB)PR1794,440000904,0900000,000000
  642W66768001L01XC24DARATUMUMABUM **1DARZALEX 1.800 mgSOL. INJ.120 mg/mlJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIA1 FLACON DIN STICLĂ X 15 ML SOL. INJ.PR123.111,45000025.229,6600000,000000
  643W66780010L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN SUN 1,5 mg/mlSOL. PERF.1,5 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PERFUZABILĂ NON-PVC PREVĂZUTĂ CU UN PORT ȘI TUB CONECTOR CU 240 ML SOL. PERF.PR1490,000000572,2500000,000000
  644W66780001L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN SUN 1,5 mg/mlSOL. PERF.1,5 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PERFUZABILĂ NON-PVC PREVĂZUTĂ CU UN PORT ȘI TUB CONECTOR CU 180 ML SOL. PERF.PR1420,000000495,950000 0,000000
  645W66780007L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN SUN 1,5 mg/mlSOL. PERF.1,5 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PERFUZABILĂ NON-PVC PREVĂZUTĂ CU UN PORT ȘI TUB CONECTOR CU 220 ML SOL. PERF.PR1470,000000550,4500000,000000
  646W66780004L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN SUN 1,5 mg/mlSOL. PERF.1,5 mg/mlSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ PERFUZABILĂ NON-PVC PREVĂZUTĂ CU UN PORT ȘI TUB CONECTOR CU 200 ML SOL. PERF.PR1185,940000226,992000290,758000
  647W66756001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB SANDOZ 2,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.2,5 mgSANDOZ S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1658,488000763,5360001.073,114000
  6. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 14-17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  14W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.PR1961,8400001.086,5600000,000000
  15W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR11.874,4700002.081,3200000,000000
  16W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1497,190000580,0900000,000000
  17W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR13.936,8200004.329,2900000,000000
  7. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.7 „Sindrom Prader Willi“, după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:
  12W66430001H01AC01SOMATROPINUM**NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJ. PREUMPLUT6,7 mg/mlNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 STILOU INJ. PREUMPLUT MULTIDOZĂ X 1,5 ML SOL. INJ.PRF1768,600000883,560000294,980000
  8. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 14-17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  14W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.PR1961,8400001.086,5600000,000000
  15W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR11.874,4700002.081,3200000,000000
  16W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1497,190000580,0900000,000000
  17W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR13.936,8200004.329,2900000,000000
  9. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 172, 173 și 188-191 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  172W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM **VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  173W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  …........…………………………
  188W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.PR1961,8400001.086,5600000,000000
  189W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR11.874,4700002.081,3200000,000000
  190W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1497,190000580,0900000,000000
  191W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR13.936,8200004.329,2900000,000000
  10. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 369 se introduc două noi poziții, pozițiile 370 și 371, cu următorul cuprins:
  370W66691011J02AC04POSACONAZOLUM**GUDIVIN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC /AL PERFORAT CU DOZE UNITARE X 24X1 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  371W66225001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZPR2487,24625096,6883330,000000
  11. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 103 și 104 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  103W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  104W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  12. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 90 și 91 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  90W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  91W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  13. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 159, 160 și 175-178 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  159W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  160W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  …........…………………………
  175W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.PR1961,8400001.086,5600000,000000
  176W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.PR11.874,4700002.081,3200000,000000
  177W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.PR1497,190000580,0900000,000000
  178W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.PR13.936,8200004.329,2900000,000000
  14. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, pozițiile 36 și 37 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  36W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  37W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  15. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 117 și 118 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  117W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  118W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  16. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 103 și 104 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  103W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM **VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  104W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6016,00699918,2106001,136900
  17. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 145 se introduc două noi poziții, pozițiile 146 și 147, cu următorul cuprins:
  146W66225001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  147W66691011J02AC04POSACONAZOLUM**GUDIVIN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC /AL PERFORAT CU DOZE UNITARE X 24X1 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna decembrie 2020.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----